Prediker speelt de hoofdrol in de zomerdiensten Prediker speelt de hoofdrol in de zomerdiensten

 
lees meer »
 
Hartegroet van onze voorgangers Hartegroet van onze voorgangers
Helmond, juli 2020


Beste gemeenteleden van de Bethlehemkerk,

Er is veel gebeurd sinds de corona-virus onze wereld in zijn greep houdt.
De hele wereld is stilgezet, we verdwenen allemaal achter onze voordeuren en moesten wennen aan thuiswerken, kinderen bij hun schoolwerk te helpen en thuis de kerkdiensten te volgen. We moesten ook wennen aan afstand houden, geen handen meer te schudden en te knuffelen.
We zijn weer een aantal maanden verder en hebben allerlei manieren gevonden om toch met elkaar contact te houden. Via de telefoon, beeldbellen en de online-kerkdiensten horen en zien we elkaar en zwaaien we naar elkaar.  Maar de afstand is nog wel gebleven.

Gelukkig is er ook weer wat meer mogelijk om elkaar te ontmoeten. De koffie-inloop op dinsdagmorgen is weer van start gegaan en voorziet in de behoefte om elkaar weer te zien en te spreken. Daarom is er ook op donderdagmiddag een thee-inloop gestart om nog meer mensen de kans te geven om even uit huis te zijn en anderen te spreken.

Ook wij hebben als pastores manieren gevonden om het pastoraat uit te oefenen. Gesprekken in de kerk, tijdens een wandeling of in de tuin behoren tot de mogelijkheden.
De online-diensten worden steeds professioneler uitgezonden door verbeterde apparatuur; het kost het beamerteam wel heel veel meer tijd en inspanning om alles goed te kunnen bedienen en eigen te worden met al die knopjes en beeldschermen. Petje af voor alles wat zij doen om de mensen thuis zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn!

Toch beseffen we dat we niet iedereen bereiken en dat vinden we jammer.
We hopen dat als u contact met ons wilt u ook de vrijmoedigheid hebt om contact met ons op te nemen. We zijn van harte bereid om met u een afspraak te maken en u te helpen zover dat in ons vermogen ligt.
Met de woorden van lied 416 vers 4 (uit: Liedboek) groeten wij u en jullie:
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartegroet,

Pieter Flach (kerkelijk werker)              : 040-2842052
Corine Beeuwkes-van Ede (predikant): 085-7604455
 
 
Gebruiksplan Bethlehemkerk i.v.m. Corona. Gebruiksplan Bethlehemkerk i.v.m. Corona.

Aanmelding voor de kerkdienst geschiedt online via de website, zoals ook vergaderruimtes zijn te reserveren. Uiterlijk woensdagavond.
Voor wie niet digitaal vaardig is, is ook telefonisch aanmelden via het kerkelijk bureau mogelijk. Kan alleen op dinsdagochtend en donderdagochtend tot 11.00 uur.
Donderdagochtend wordt in overleg met Corine en Pieter besloten wie naar de kerk kan komen de a.s. zondag.
De stoelen in de kerkzaal worden in rijen geplaatst twee meter uit elkaar. Het middenpad wordt voldoende breed gemaakt.
Aan de ingang wordt door de dienstdoende ouderling en/of diakenen aan de binnenkomende gemeenteleden gevraagd of ze geen verkoudheid of koortsklachten hebben. De kerkgangers krijgen de instructie om drie stoelen tussen hen en medekerkganger open te laten. Huishoudens kunnen bij elkaar zitten.
Kerkgangers dienen bij binnenkomst hun handen bij de ingang desinfecteren en voor zover ze niet zijn aangemeld zich te registreren op het klaarliggende formulier.
Vooralsnog worden er niet meer dan 25 personen toegelaten tot de dienst. Mocht u zich niet hebben aangemeld dan loopt u het risico niet te worden toegelaten.
Jassen worden mee de kerk ingenomen en kunnen op de lege stoelen worden gelegd die dient als ruimte maker tussen de kerkgangers. Dit voorkomt opstopping bij de kapstokken. De garderobe is niet toegankelijk.
De kerk wordt van voor na achter gevuld onder begeleiding (aanwijzing) van de koster.
Er wordt tijdens de dienst in de kerkzaal door de gemeenteleden niet gezongen, met uitzondering van een daarvoor gevraagd zanggroepje of solist..
Er is na de dienst een mogelijkheid om samen koffie te drinken. Echter dit kan alleen zittende aan de daarvoor beschikbare tafels achter in de kerkzaal en in de ontmoetingsruimte, waarbij er niet met de stoelen geschoven mag worden.
Er wordt niet gecollecteerd met het doorgeven van zakjes, maar aan de uitgang in een constructie zoals nu ook met de bloemen gebeurt.
De ouderling en diaken van dienst maken evenals de lector na afloop van hun bijdrage aan de kerkdienst de lessenaar even schoon met desinfectans.
Bij het verlaten van de kerkzaal nemen de kerkgangers de anderhalve meter regel in acht
De voorganger staat na afloop van de kerkdienst niet bij de uitgang om handen te schudden van gemeenteleden
Toiletbezoek is in principe niet toegestaan. Is dit toch noodzakelijk dan doorspoelen met het deksel naar beneden.
De toiletten worden voor iedere volgende kerkdienst gereinigd.
Er wordt desinfectans geplaatst voor de ingang van de toiletten.
De kosters openen bij aankomst alle ramen en deuren van de kerkzaal om de zaal zoveel als mogelijk te ventileren. Ramen en deuren blijven gedurende de dienst open.

Helmond, 24-7-2020

 
 
Stilte meditatie weer in de kerk Stilte meditatie weer in de kerkIn de Bethlehem kerk houden we stilte diensten. De stilte wordt enkele keren onderbroken door een stuk(je) muziek of een tekst. In de stilte is er ruimte om te mediteren, te ervaren, te zoeken naar... of welke behoefte er eventueel ook mag zijn

Door de genomen corona-maatregelen hebben we de afgelopen maanden de meditaties via kerkdienstgemist.nl doorgang laten vinden. 
Velen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. 
Inmiddels is er versoepeling. 
We zijn blij iedereen weer te kunnen uitnodigen in de kerk om de stilte-bijeenkomst samen te ervaren. 
Het is van belang voor iedereen zich aan te melden. We zorgen dan voor een opstelling conform de huidige maatregelen. 
Aanmelden kan door het doorgeven van uw naam en de datum dat u wilt komen via:
erna.assies@gmail.com of
0621435846 

De eerstvolgende bijeenkomst is:
Zondag 5 juli
maandag 13 juli
Beide aanvang: 19.00u.
Thema: Op reis gaan

Soms wordt voorafgaand muziek ten gehore gebracht. Wilt u deze zeker niet missen dan is het raadzaam om zeker 5 á 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Mocht de muziek al spelen bij binnenkomst sluit dan gewoon aan en ga rustig zitten. Dit is geen enkel probleem.
WELKOM!

Met vriendelijke groet, Marry en Erna.
Ps. Voel je vrij deze aankondiging door te sturen.

 
 
Inloop op dinsdag en ook tijdelijk op donderdag Inloop op dinsdag en ook tijdelijk op donderdag
Inloop op dinsdagmorgen en donderdagmiddag

Na een lange 'verplichte' sluiting is de Bethlehemkerk op dinsdagmorgen weer ‘open’ voor een kop koffie en een praatje.
U bent vanaf 10.00 uur weer van harte welkom. Wilt u dan rekening houden met de volgende maatregelen:
  • Om de anderhalve meterafstand te handhaven kunnen er maximaal 16 personen binnen,
    verspreid over 3 tafels met 4 stoelen in de ontmoetingsruimte en 1 tafel met 4 stoelen in de kerkzaal.
  • Als het vol is kunt u buiten wachten.
  • Wie corona-achtige klachten heeft mag niet naar binnen.
  • Bij binnenkomst handen desinfecteren met gel.
  • Koffie en thee haalt u zelf bij de koffiekar.
Thee-inloop-middag
Naast het koffie-uurtje op dinsdagmorgen bent u in juli en augustus ook welkom op donderdagmiddag van 14.30 - 16.30 uur. De thee staat klaar.

Gezellig als u erbij bent!
 
Beperkte mogelijkheid tot bijwonen kerkdiensten Beperkte mogelijkheid tot bijwonen kerkdiensten

Gemeenteleden mogen de kerkdiensten weer bijwonen.
Gezien de anderhalve meter maatregel kunnen maximaal 50 a 60 personen deelnemen


Volgens de laatste richtlijnen heeft de kerkenraad bepaald dat tijdens de dienst geen samenzang zal plaatsvinden.
Wilt u op zondag naar de kerk komen dan kan dat alleen als u zich vooraf aangemeld hebt, zodat we niemand bij de deur hoeven terug te sturen.

Meldt u alleen aan als u geen aan corona te relateren klachten heeft. Houdt er rekening mee dat toiletbezoek in principe niet is toegestaan.
Na afloop is er geen koffiedrinken.


Aanmelden kan in de week voor de betreffende zondag via een email aan info@bethlehemkerk-helmond.nl tot donderdagmorgen of telefonisch bij het kerkelijk bureau op dinsdagmorgen en donderdagmorgen tot 11.00 uur.
Geef aan met hoeveel personen u wilt komen.

U krijgt daarna bericht of u wel of niet bent "uitverkoren".
 
 
Thema: AANGERAAKT! Thema: AANGERAAKT!
lees meer »
 
Mededeling van de diaconie Mededeling van de diaconie
Van de diaconie

Het zijn vreemde tijden. Sociale contacten zijn beperkt, veel gesprekken gaan online of telefonisch.
Gelukkig zijn we als kerk al zo ver dat het volgen van de kerkdienst geen probleem meer hoeft te zijn. Al is het natuurlijk niet hetzelfde. De plaats van ontmoeting en verdieping  is voor velen verworden tot zitten achter het beeldscherm.
Wat ook niet hetzelfde is, is het rondgaan van de collectezak tijdens de kerkdienst waardoor u op een eenvoudige manier geld kon bijdragen aan de nood in de wereld. En waar u bij het verlaten van de kerk uw bijdrage voor de bloemen,  kerk en  Kerk in de wereld kon geven.
Wat wel hetzelfde is gebleven zijn de noden waarvoor gecollecteerd wordt: de vluchtelingen, de kinderen in de knel, de mens in ellende. Door de wereldwijde coronacrisis zijn hun problemen waarschijnlijk alleen maar groter geworden.
Laten we deze mensen niet vergeten. U kunt na het volgen van de dienst op www.kerkdienstgemist.nl  het geld wat eerst in de collectezak ging overmaken op het nummer van de kerk: NL67INGB0001118970 ten name van Protestantse Gemeente Helmond, onder vermelding van de datum of het collectedoel.  Het geld dat overgemaakt wordt zal volgens een verdeelsleutel (volgens de opbrengst van 2019) ten goede komen aan het collectedoel van die zondag, de kerk, de bloemenmand en  Kerk in de wereld.
 (zelfs  als u de dienst niet digitaal volgt mag u toch geld overmaken )

Tineke Koedijk

 
 
Ruimtes reserveren

Ruimtes reserveren
Het reserveren van ruimtes in de Bethlehemkerk is veranderd
lees meer »
 
Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje
lees meer »
 
Programma Ontmoeten en Verbinden 2019-2020

Programma Ontmoeten en Verbinden 2019-2020
lees meer »
 
Boekpresentatie: Ik ben niks Boekpresentatie: Ik ben niks
lees meer »
 
Stiltediensten Stiltediensten


Door het jaar heen worden er stiltediensten georganiseerd in de kerk.
Op zondag- en maandagavond.
De stilte wordt enkele keren onderbroken door een stuk(je) muziek of een tekst. In de stilte is er ruimte om te mediteren, te ervaren, te zoeken naar... of welke behoefte er eventueel ook mag zijn.
lees meer »
 
Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers

Rekening NL67 INGB 0001 1189 70, t.n.v. Protestantse Gemeente te Helmond 
Dit is de betaalrekening van de kerk en voor deze tijd van geen kerkdienst te gebruiken voor ''het collectegeld" en giften 
Rekening NL20 INGB 0001 0770 39, t.n.v. Kerkelijke ontvanger Prot. Gemeente te Helmond
Uitsluitend gebruiken voor Kerkbalans en Solidariteit.
Rekening NL09 RABO 0181 0626 15, Protestantse Gemeente
Uitsluitend gebruiken voor het bestellen van collecte bonnen
Rekening NL17 INGB 0004 0054 26, Perspektief
Uitsluitend gebruiken voor abonnementsgeld en advertentie gelden