Bevrijdingsvuur in de Bethlehemkerk Bevrijdingsvuur in de Bethlehemkerk
AANKOMST BEVRIJDINGSVUUR IN DE BETHLEHEMKERK
Zondag 19 september is het bevrijdingsvuur in onze kerk gebracht door de lopers, die dit vuur over de hele regio verspreiden. Het blijft brandend tot zaterdag 25 september.
Marjan Vree heeft bij binnenkomst het vuur muzikaal verwelkomd dat door Jan van de Hurk werd binnengebracht. 
 
Startzondag 19 september 2021 Startzondag 19 september 2021


Sinds begin dit jaar zijn we met Helmond-Asten-Someren samen één gemeente, maar door alle maatregelen hebben we elkaar nog niet zo veel kunnen ontmoeten. Daar is sinds afgelopen zondag verandering in gekomen, want wat was het gezellig met elkaar en wat hebben we heerlijk in de zon kunnen koffiedrinken. En natuurlijk elkaar leren kennen..

lees meer »
 
KASH jongerenprojecten KASH jongerenprojecten
Uitnodiging muziekmiddag
Beste mensen,

Eindelijk is het zover om u uit te nodigen voor de muziekmiddag van KASH jongerenprojecten op 31 oktober!  Dit wordt gehouden in de kerkzaal van de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 in Helmond. Aanvang van het muziekprogramma is 14 u en het duurt tot 16 u. Inloop is vanaf 13 u. De uitnodiging met het programma is als bijlage  toegevoegd aan dit bericht.
 
lees meer »
 
KASH jongerenprojecten KASH jongerenprojecten
Back 2 School De zomervakantie zit er bijna op. Dit betekent dat ook de jongeren van KASH weer aan de drukke schooldagen gaan beginnen. Maar toch vinden we altijd tijd en ruimte om voorwaartse stappen aan het Kenia project te maken. Zo staan er nog een aantal activiteiten op de planning. En we hebben al een boel achter de rug. Deze zomer was een groot succes dankzij o.a. de sponsorloop, de zeilreis en de autowasactie. We kijken uit naar de zomervakantie van 2022, de grote finale van het project: De reis naar Mombasa!
lees meer »
 
Kind op schoot dienst 19 september 2021 Kind op schoot dienst 19 september 2021
Aanvang: 16.00 uur


Zondag 19 september om 16:00 is het weer KOS-tijd! Het is dan Startzondag en daarom een Kind-Op-Schootdienst met als thema: We beginnen! Het zal gaan over de eerste mensen: Adam en Eva
lees meer »
 
Stiltebijeenkomst 2021 Stiltebijeenkomst 2021
De aangekondigde stiltemeditatie bijeenkomsten van zondag 5 en maandag 13 september gaan helaas niet door. Erna heeft vakantie. Esmé heeft besloten voor onbepaalde tijd te stoppen ivm zorg voor haar zieke partner.
Graag zouden wij versterking krijgen om de stitebijeenkomsten zoals gewend verder doorgang te laten vinden.
Heeft u interesse om de bijeenkomsten te organiseren stuur dan een mailtje met een telefoonnummer waarop u te bereiken bent naar erna_assies@kpnmail.nl
Erna Assies.

 
lees meer »
 
Zomerprogramma 2021 Zomerprogramma 2021


Koffie-inloop- ochtend

Elke dinsdagmorgen (ook in de zomermaanden) houden we koffie-inloop-ochtend in de Ontmoetingsruimte van de Bethlehemkerk van 10.00 tot 12.00 uur. Een ieder die het gezellig vindt om een kopje koffie te drinken, samen met anderen elkaar te ontmoeten op een doordeweekse dag, nodigen we hierbij uit!
Van harte welkom!
Info bij Corine Beeuwkes (corine@beeuwkes.com)
 
Historie van de Gereformeerde Kerk in Helmond Historie van de Gereformeerde Kerk in Helmond
Onlangs verscheen op de website GereformeerdeKerken.info  een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Helmond
Wij hopen dat veel van onze gemeenteleden het verhaal graag zullen willen lezen.  
lees meer »
 
Corona beleid van de Kerkenraad Corona beleid van de Kerkenraad

Corona maatregelen 
De kerkenraad heeft gesproken over de huidige corona-maatregelen.
Afgesproken is dat de volgende maatregelen gehanteerd worden:
1 - De kerk blijft voor iedereen toegankelijk mits men zich houdt aan de afspraken van het houden van afstand zoals eerder bepaald.
2 - In Helmond is er een maximum van 50 bezoekers, bij voorkeur aanmelden uiterlijk donderdagochtend .
Om de 1,5 meter beter te kunnen handhaven in de kerkzaal zullen bezoekers naar hun zitplaats begeleid worden door een ouderling of diaken.
3 - In Asten-Someren blijven de huidige afspraken van kracht: van tevoren aanmelden en aangewezen zitplaatsen.
4 - Samenzang in de dienst blijft mogelijk, de PKN en overheidsrichtlijnen op dit punt zijn nog niet veranderd.
 
Namens de kerkenraad: Wilfred Achthoven
 

 

 
Kerkblad "De Brug"

Kerkblad "De Brug"
lees meer »
 
Seizoensprogramma Asten-Someren Seizoensprogramma Asten-Someren
lees meer »
 
PKN Asten-Someren & Helmond PKN Asten-Someren & Helmond
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Asten-Someren en Helmond
Op deze wesbite hopen we u van alle informatie te kunnen voorzien
 
Uitslag enquête kerkdiensten en/of online diensten Uitslag enquête kerkdiensten en/of online diensten


Net zo veelzijdig als onze gemeente is de uitslag op de enquête in Perspektief en op de website over de beleving en het verschil in beleving van de diensten in de kerk en online thuis.
Eruit springt het gezamenlijke compliment gericht aan de mensen van de beamerdienst die het mogelijk maken de beleving thuis zo dicht mogelijk te benaderen bij de beleving in de kerk. De mogelijkheden en toepassingen werden alleen maar beter en mooier. Heel veel hulde!!
Over de andere onderwerpen was men soms eensgezind en soms helemaal niet.
  • De uitingsvormen in de vorm van dans en solozang werd of bejubeld of als onnodig ervaren.
  • Het avondmaal thuis vieren vond men of heel bijzonder of juist helemaal niets.
  • De filmpjes van de mensen rond de daden van liefde werden heel goed ontvangen en gewaardeerd.
  • De gemeentezang werd wel heel erg gemist, maar de zang door het zangkoor maakte veel goed.

Een aandachtspunt is wel de kwaliteit van de filmpjes die worden getoond in de kerkzaal: deze zijn minder mooi en duidelijk dan online.  
Hier wordt aan gewerkt.

Veel mensen kijken ernaar uit om weer gewoon naar de kerk te mogen en de contacten weer aan te halen. Men ziet ook in dat de online diensten in een behoefte voorzien die we graag willen behouden.
Iedereen die heeft meegedaan heel veel dank voor de bijdrage aan deze enquête.

Commissie eredienst


 
 
Link naar YouTube kanaal van de Bethlehemkerk Link naar YouTube kanaal van de Bethlehemkerk
Om op de hoogte te blijven wat er zoal speelt en gebeurt in de Bethlehemkerk kan men vanaf heden op ons eigen YouTube kanaal de filmpjes bekijken:

https://www.youtube.com/channel/UC8QpgmIk379ZvExCkXWTP8A
 
Bericht van de voorzitter van de kerkenraad Bericht van de voorzitter van de kerkenraad
De Protestantse Gemeente Helmond en Asten-Someren hebben de overeenkomst tot samengaan getekend


Op 31 december hebben de Protestantse Gemeente Helmond en Asten-Someren de overeenkomst tot samengaan getekend!
Vanaf 1 januari 2021 zijn wij één gemeente: de Protestantse Gemeente Helmond Asten Someren (HAS).

Wij zijn heel blij dat we dit hebben kunnen realiseren en hopen op een vruchtbare samenwerking. 
lees meer »
 
Kerkdienst meekijken of later kijken bij kerkdienst gemist Kerkdienst meekijken of later kijken bij kerkdienst gemist
U kunt  de kerkdienst live meevolgen of terugbekijken op kerkdienstgemist.nl 
Mocht dit niet werken dan knipt en plakt u deze link in uw zoekprogramma zoals Google

Bijdrage collecte

U kunt uw bijdrage na afloop overmaken op NL67INGB0001118970 
van Protestantse gemeente te Helmond.  
 
Agenda 2020 - 2021

Agenda 2020 - 2021
Het winterprogramma voor 2020-21 is bekend!
lees meer »
 
Mededeling van de diaconie Mededeling van de diaconie
Van de diaconie

Het zijn vreemde tijden. Sociale contacten zijn beperkt, veel gesprekken gaan online of telefonisch.
Gelukkig zijn we als kerk al zo ver dat het volgen van de kerkdienst geen probleem meer hoeft te zijn. Al is het natuurlijk niet hetzelfde. De plaats van ontmoeting en verdieping  is voor velen verworden tot zitten achter het beeldscherm.
Wat ook niet hetzelfde is, is het rondgaan van de collectezak tijdens de kerkdienst waardoor u op een eenvoudige manier geld kon bijdragen aan de nood in de wereld. En waar u bij het verlaten van de kerk uw bijdrage voor de bloemen,  kerk en  Kerk in de wereld kon geven.
Wat wel hetzelfde is gebleven zijn de noden waarvoor gecollecteerd wordt: de vluchtelingen, de kinderen in de knel, de mens in ellende. Door de wereldwijde coronacrisis zijn hun problemen waarschijnlijk alleen maar groter geworden.
Laten we deze mensen niet vergeten. U kunt na het volgen van de dienst op www.kerkdienstgemist.nl  het geld wat eerst in de collectezak ging overmaken op het nummer van de kerk: NL67INGB0001118970 ten name van Protestantse Gemeente Helmond, onder vermelding van de datum of het collectedoel.  Het geld dat overgemaakt wordt zal volgens een verdeelsleutel (volgens de opbrengst van 2019) ten goede komen aan het collectedoel van die zondag, de kerk, de bloemenmand en  Kerk in de wereld.
 (zelfs  als u de dienst niet digitaal volgt mag u toch geld overmaken )

Tineke Koedijk

 
 
Ruimtes reserveren

Ruimtes reserveren
Het reserveren van ruimtes in de Bethlehemkerk is veranderd
lees meer »
 
Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje
lees meer »
 
Boekpresentatie: Ik ben niks Boekpresentatie: Ik ben niks
lees meer »
 
Stiltediensten Stiltediensten


Door het jaar heen worden er stiltediensten georganiseerd in de kerk.
Op zondag- en maandagavond.
De stilte wordt enkele keren onderbroken door een stuk(je) muziek of een tekst. In de stilte is er ruimte om te mediteren, te ervaren, te zoeken naar... of welke behoefte er eventueel ook mag zijn.
lees meer »
 
Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers

Rekening NL67 INGB 0001 1189 70, t.n.v. Protestantse Gemeente te Helmond 
Dit is de betaalrekening van de kerk en voor deze tijd van geen kerkdienst te gebruiken voor ''het collectegeld" en giften 
Rekening NL20 INGB 0001 0770 39, t.n.v. Kerkelijke ontvanger Prot. Gemeente te Helmond
Uitsluitend gebruiken voor Kerkbalans en Solidariteit.
Rekening NL09 RABO 0181 0626 15, Protestantse Gemeente
Uitsluitend gebruiken voor het bestellen van collecte bonnen
Rekening NL17 INGB 0004 0054 26, Perspektief
Uitsluitend gebruiken voor abonnementsgeld en advertentie gelden