Kinderen van Abraham Kinderen van Abraham


Kinderen van Abraham
: wat Jodendom, Christendom en Islam met elkaar verbindt
Een rabbijn, een theoloog en een imam spreken over het jaarthema Opstaan. Opstaan is een activiteit vanuit een passiviteit, zoals het opstaan uit de dood of uit doodse situatie. Welke associaties vanuit de Tenach, het 2e Testament, of Koran hebben de sprekers met dit thema?
Imam Ramzi Oulad Lmaroudia zal op 4 oktober als eerste vanuit de Koran en Islamitische traditie over dit onderwerp spreken.
Datum: 4 oktober
Plaats : Kaulenzaal
Tijd     : 20.00-21.30u
 
 
Speciale dienst met Rob Favier op 25 september 2022 Speciale dienst met Rob Favier op 25 september 2022


Op zondag 25 september 2022 kwam zanger/liedjesschrijver/entertainer/theoloog Rob Favier naar Helmond om een kerkdienst/samenkomst te verzorgen in de Bethlehemkerk.
Het thema was – geheel in stijl met het lopende seizoen – vallen en weer opstaan.
Het was een muzikale, humoristische dienst met een serieuze ondertoon.
Lighthouse bracht weer op prachtige wijze enkele treffende liederen ten gehore.
Helaas kwam de gemeente met samenzang niet zoveel aan bod.
Al met al was het toch een geslaagde dienst, met het gebruikelijke koffiedrinken na afloop, altijd weer gezellig.

Inge van Kesteren

 
lees meer »
 
Startzondag Startzondag
Op 18 september was het Startzondag in Helmond, samen met Someren.
De drie voorgangers, Corine Beeuwkes-van Ede, Bernadette van Litsenburg en Pieter Flach leverden ieder hun aandeel.
Het thema was opstaan, het nieuwe thema van het komende jaar.
Pieter maakte een hoop tamtam, toen hij door Tineke Koedijk in een gele kruiwagen de kerkzaal binnengereden werd. Zij verbeeldden hiermee de tekst van de dienst: Lucas 5: 17-26, de genezing van een verlamde man, door Jezus. Hij werd door zijn vrienden gedragen en voor Jezus’ voeten neergelaten, door een gat in het dak. En hij genas en stond op.
Het was een feestelijke, vrolijke dienst met medewerking van Cantimond onder leiding van Marjan Vree, Ad Brouwers (vleugel) en Theo Franx (dwarsfluit).
Aan het orgel Arjan Mooij.

Na afloop werd er gesmuld van koffie met allerlei heerlijke baksels.

Inge van Kesteren - van der Linden
 
lees meer »
 
Tips om als schepper naast God actief te zijn Tips om als schepper naast God actief te zijn
In de dienst op 28 augustus werden we uitgedaagd om elkaar tips te geven hoe we beter om kunnen gaan met het milieu en het klimaat.
lees meer »
 
Als alles anders wordt Als alles anders wordt

Op zondag 9 oktober om 14.00 uur zal Lighthouse in de kerkzaal van de Bethlehemkerk medewerking verlenen aan een middagvullend programma. Het is een initiatief van Hanneke van Bree.
Het verhaal van Jozef, die samen met Maria en Jezus naar Egypte vluchtte, vormt de leidraad voor een middag vol muziek en verhalen over vluchteling worden en ontheemd zijn. Net als Jozef laten vluchtelingen van nu hun hele leven achter zich in de hoop elders een nieuw leven te kunnen beginnen.
 
lees meer »
 
Gezamenlijke diensten in Someren en Helmond Gezamenlijke diensten in Someren en Helmond
Let op:
Geregeld zijn er diensten die gezamenlijk worden gehouden in Someren en in Helmond.
Op zondag 4 september en zondag 18 september zijn er diensten in Helmond.
De kerk in Somerem is dan gesloten.
 
 
Oproep voor meedenkers en helpers bij speciale erediensten Oproep voor meedenkers en helpers bij speciale erediensten
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te denken over de invulling van de erediensten en dan met name de speciale erediensten zoals de gedachteniszondag van eind november.
Het gaat hier om losse projecten die per keer worden samengesteld uit mensen die iets willen bijdragen in de vorm van ideeën voor liedjes, gedichten en gedachten of op een andere manier hun unieke zelf willen laten zien.
Lijkt het je leuk om mee te doen stuur dan een e-mail naar marjaheinen@hotmail.com of spreek mij aan op één van de momenten dat ik in de kerk of daarbuiten aanwezig ben.
Hartelijke groet,
Marja Heinen-Langelaar
Ouderling met speciale opdracht de invulling van de erediensten.
 
 
Let op: waar is de activiteit of lezing? Let op: waar is de activiteit of lezing?
Op de agenda staan activiteiten die zowel in Helmond als in Asten-Someren kunnen plaatsvinden.
Houd hier rekening mee bij de planning van de reis of de tijdsduur!
 
Koffie inloop op de dinsdagmorgen Koffie inloop op de dinsdagmorgen


Elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00u staat de koffie/thee weer voor u klaar! Een stukje gezelligheid, een luisterend oor en aandacht wordt u geboden – van harte welkom!

 
lees meer »
 
Stiltebijeenkomst 2022 Stiltebijeenkomst 2022
Stiltemeditatie

In 2022 hebben we weer data gepland voor de stiltemeditatie.
Bijeenkomsten waarin we de hectiek van de dag even achter ons laten en ons een moment van stilte gunnen.
Stilte waarin we onszelf kunnen zijn.
Stilte waarin we een moment hebben om naar binnen te keren.
Stilte waarin we mogen laten zijn wat is.

Wanneer de maatregelen het toestaan komen we bij elkaar in de kerkzaal om 19u en is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een kop koffie of thee na afloop.
Een ieder is van harte welkom.
De data voor dit jaar zijn:
16-1, 13-2, 20-3, 22-5, 19-6, 17-7, 18-9, 16-10, 20-11.
Tot dan.
Bart en Erna.
 
 
KASH jongerenprojecten KASH jongerenprojecten

Welkom-dienst van KASH-team op Startzondag

Op 14 augustus hebben we het KASH-team uitgezwaaid in de kerkdienst, op 17 augustus zijn ze echt vertrokken! Twee weken werken aan het revalidatie-zwembad in Mombassa. Wat een avontuur!
We zijn trots op dit stel dat zo hard gewerkt heeft om in anderhalf jaar al het geld bij elkaar te brengen en nu hun krachten geven aan kinderen die het met minder kracht moeten doen in hun leven. Mooi werk!
We halen ze binnen op donderdagavond 1 september en verwelkomen hen op de startzondag op 18 september. Dan zullen we vast meer van hen horen en zien! 
lees meer »
 
Link naar YouTube kanaal van de Bethlehemkerk Link naar YouTube kanaal van de Bethlehemkerk
Om op de hoogte te blijven wat er zoal speelt en gebeurt in de Bethlehemkerk kan men vanaf heden op ons eigen YouTube kanaal de filmpjes bekijken:

https://www.youtube.com/channel/UC8QpgmIk379ZvExCkXWTP8A
 
PKN Asten-Someren & Helmond PKN Asten-Someren & Helmond
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Asten-Someren en Helmond
Op deze website hopen we u van alle informatie te kunnen voorzien

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21509
lees meer »
 
Kerkblad "De Brug"

Kerkblad "De Brug"
lees meer »
 
Taizé vesper in het Van Goghkerkje in Nuenen Taizé vesper in het Van Goghkerkje in Nuenen


                 
lees meer »
 
Ademtocht Ademtocht
Ademtocht


Elke eerste vrijdag gaan we wandelen!
 
lees meer »
 
Historie van de Gereformeerde Kerk in Helmond Historie van de Gereformeerde Kerk in Helmond
Onlangs verscheen op de website GereformeerdeKerken.info  een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Helmond
Wij hopen dat veel van onze gemeenteleden het verhaal graag zullen willen lezen.  
lees meer »
 
Bericht van de voorzitter van de kerkenraad Bericht van de voorzitter van de kerkenraad
De Protestantse Gemeente Helmond en Asten-Someren hebben de overeenkomst tot samengaan getekend


Op 31 december 2020 hebben de Protestantse Gemeente Helmond en Asten-Someren de overeenkomst tot samengaan getekend!
Vanaf 1 januari 2021 zijn wij één gemeente: de Protestantse Gemeente Helmond Asten Someren (HAS).

Wij zijn heel blij dat we dit hebben kunnen realiseren en hopen op een vruchtbare samenwerking. 
lees meer »
 
Kerkdienst meekijken of later kijken bij kerkdienst gemist Kerkdienst meekijken of later kijken bij kerkdienst gemist
U kunt  de kerkdienst live meevolgen of terugbekijken op kerkdienstgemist.nl 
Mocht dit niet werken dan knipt en plakt u deze link in uw zoekprogramma zoals Google

Bijdrage collecte

U kunt uw bijdrage na afloop overmaken op NL67INGB0001118970 
van Protestantse gemeente te Helmond.  
 
Mededeling van de diaconie Mededeling van de diaconie
Van de diaconie

Het zijn vreemde tijden. Sociale contacten zijn beperkt, veel gesprekken gaan online of telefonisch.
Gelukkig zijn we als kerk al zo ver dat het volgen van de kerkdienst geen probleem meer hoeft te zijn. Al is het natuurlijk niet hetzelfde. De plaats van ontmoeting en verdieping  is voor velen verworden tot zitten achter het beeldscherm.
Wat ook niet hetzelfde is, is het rondgaan van de collectezak tijdens de kerkdienst waardoor u op een eenvoudige manier geld kon bijdragen aan de nood in de wereld. En waar u bij het verlaten van de kerk uw bijdrage voor de bloemen,  kerk en  Kerk in de wereld kon geven.
Wat wel hetzelfde is gebleven zijn de noden waarvoor gecollecteerd wordt: de vluchtelingen, de kinderen in de knel, de mens in ellende. Door de wereldwijde coronacrisis zijn hun problemen waarschijnlijk alleen maar groter geworden.
Laten we deze mensen niet vergeten. U kunt na het volgen van de dienst op www.kerkdienstgemist.nl  het geld wat eerst in de collectezak ging overmaken op het nummer van de kerk: NL67INGB0001118970 ten name van Protestantse Gemeente Helmond, onder vermelding van de datum of het collectedoel.  Het geld dat overgemaakt wordt zal volgens een verdeelsleutel (volgens de opbrengst van 2019) ten goede komen aan het collectedoel van die zondag, de kerk, de bloemenmand en  Kerk in de wereld.
 (zelfs  als u de dienst niet digitaal volgt mag u toch geld overmaken )

Tineke Koedijk

 
 
Ruimtes reserveren

Ruimtes reserveren
Het reserveren van ruimtes in de Bethlehemkerk is veranderd
lees meer »
 
Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje
lees meer »
 
Stiltediensten Stiltediensten


Door het jaar heen worden er stiltediensten georganiseerd in de kerk op zondagavond.

De stilte wordt enkele keren onderbroken door een stuk(je) muziek of een tekst. In de stilte is er ruimte om te mediteren, te ervaren, te zoeken naar... of welke behoefte er eventueel ook mag zijn.
lees meer »
 
Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers

Rekening NL67 INGB 0001 1189 70, t.n.v. Protestantse Gemeente te Helmond 
Dit is de betaalrekening van de kerk en voor deze tijd van geen kerkdienst te gebruiken voor ''het collectegeld" en giften 
Rekening NL20 INGB 0001 0770 39, t.n.v. Kerkelijke ontvanger Prot. Gemeente te Helmond
Uitsluitend gebruiken voor Kerkbalans en Solidariteit.
Rekening NL09 RABO 0181 0626 15, Protestantse Gemeente
Uitsluitend gebruiken voor het bestellen van collecte bonnen
Rekening NL17 INGB 0004 0054 26, Perspektief
Uitsluitend gebruiken voor abonnementsgeld en advertentie gelden