Begraafplaats Asten-Someren Begraafplaats Asten-Someren

Begraafplaats


De protestantse begraafplaats in Someren is gelegen aan de Nachtegaallaan. Deze begraafplaats is eigendom van de Protestantse Gemeente Asten-Someren. Het geheel ligt tussen de bebouwing in Someren-Noord en is voorzien van veel struiken en bomen. Vanaf de openbare weg is nauwelijks te zien dat in dit mooie park een begraafplaats met columbarium is gelegen.

De begraafplaats wordt beheerd door een apart daarvoor in het leven geroepen stichting. In de reglementen wordt de doelstelling van deze stichting, Stichting Protestantse Begraafplaats, als volgt omschreven:

De beheerstichting van de begraafplaats heeft ten doel:

1. Leden van de Protestantse Gemeente te Asten-Someren (en hun niet lid zijnde partners, alsmede elders wonende familieleden in rechte lijn) volgens de wens van de overledene en/of diens nabestaande(n) op passende wijze ter aarde te bestellen, bij te zetten in een (familie)graf of in de urnenmuur.

2. Het beheer van de begraafplaats, waarbij als uitgangspunt geldt het streven om de desbetreffende begraafplaats functioneel in stand te houden (de begraafplaats is bovendien officieel aangemerkt als archeologisch monument).

In de reglementen van de stichting kan verder worden nagegaan aan welke voorwaarden men voor het begraven ter plaatse dient te voldoen. Deze zijn op te vragen bij de beheerder.

Het banknummer van de stichting is: NL57RABO0148064485
terug