begraafplaatsen begraafplaatsen
Administratie Protestantse begraafplaatsen
Helmonden Aarle-Rixtel
De heer J. Wijdenes, De Wingerd 18, 5741 DH  Beek en Donk
Tel: 0492-462690 Email: jaapwij@xs4all.nl

 

Tarieven ingaande 1-1-2019 Protestantse Begraafplaatsen Helmond en Aarle Rixtel

 

 

 GEMEENTELEDEN  PKN Helmond


Tarief 1-1-2019
- graf delven en dichten                                                              € 385.--
- werkzaamheden urnengraf                                                       € 135.--
- grafrecht per jaar                                                                       € 38.--

- algemeen onderhoud begraafplaatsen                                      €  39.--
- asverstrooiing op de begraafplaats, in of op een graf                € 250.--
- administratiekosten                                                                    € 175.--
- reserveren graf per jaar                                                              €  56.-- 
- verlenging per 5 jaar                                                                   € 280.---    
- Kosten begraven incl. delven, dichten, administratie, 20 jaar grafrecht en algemeen onderhoud                                                                   € 2100.--
 

NIET-GEMEENTELEDEN


Tarief 1-1-2019        

- graf delven en dichten                                                                   €  450,--
- werkzaamheden urnengraf                                                            €  200,--- 
- grafrecht per jaar                                                                            €   80,---
- algemeen onderhoud begraafplaatsen                                           €   62,---
- asverstrooiing op de begraafplaats, in of op een graf                    €  500,--
- administratiekosten                                                                        €  240,---
- reserveren graf per jaar                                                                  €   95,---
- verlening per 5 jaar                                                                        €  475.---
- Kosten begraven incl. delven, dichten, administratie, 20 jaar grafrecht en algemeen onderhoud                                                                      € 3550.--

 

Bij begraven op zaterdag kan een toeslag van toepassing zijn  200 euro

 

Indien bij het grafdelven in Aarle-Rixtel veel stenen/puin moet worden verwijderd zijn de kosten voor het grafdelven € 115.- hoger wegens de extra werkzaamheden.

Bij zaterdag begraven in Aarle Rixtel geldt een toeslag van € 200
 

 

Administratie Protestantse begraafplaatsen Helmond en Aarle-Rixtel
J. Wijdenes
De Wingerd 18

5741  DH  Beek en Donk

Tel: 0492-462690
Email: jaapwij@xs4all.nl
 

 

 

Tarieven ingaande 1-1-2019 Protestantse Begraafplaatsen Helmond en Aarle Rixtel

 

TARIEVEN VOOR URNENZUILENNabestaanden hebben dus geen kosten voor monument;
alleen eventuele belettering van de zuil in overleg met de beheerder.
Dit resulteert in:

Gemeenteleden
                                               Zuil voor een asbus               Zuil voortwee asbussen
Monument                                         € 625.--                      € 750.--
Grafrecht per jaar                               € 26.--                         € 26.--
Algemeen onderhoud per jaar           € 28.--                         € 28.--
Administratiekosten                           € 135.--                      € 135.--
Verlengen per 5 jaar                          € 270.--                      € 270.--
Grafrecht voor 20 jaar                       € 1840.--                     € 1965.--

Bijzetting tweede persoon/asbus 
20 jaar grafrecht + algemeen onderhoud            € 1080.--
Administratiekosten                                              € 135.--
Totaal                                                                  € 1215.--


Niet-Gemeenteleden
                                               Zuil voor een asbus               Zuil voor twee asbussen
Monument                                         € 725.--                      € 840.--
Grafrecht per jaar                               € 58.--                         € 58.--
Algemeen onderhoud per jaar           € 37.--                         € 37.--
Administratiekosten                           € 215.--                      € 215.--
Verlengen per 5 jaar                          € 475.--                      € 475.--
Grafrecht voor 20 jaar                       € 2840.--            € 2955.--

Bijzetting tweede persoon/asbus 
20 jaar grafrecht + algemeen onderhoud            € 1900.--
Administratiekosten                                             €   215.--
Totaal                                                                   € 2115.--


Indien zelf voor een urnenzuil wordt gezorgd vervallen de kosten van de zuil zoals hierboven vermeld.

Voor aanvragen van grafruimte belt u eerst naar de beheerder
J. Wijdenes  0492 462690    jaapwij@xs4all.nl
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de reserves:
D. Buter  0492 464430
L. Boonstra  0492  529308  /  06 30002128
Kerkelijk buro  0492 539470,  dit is ook het nummer dat het eventuele gebruik van de Bethlehemkerk regelt.
 
terug