Geschiedenis Asten-Someren Geschiedenis Asten-Someren
Geschiedenis

De geschiedenis van onze Protestantse Gemeente Asten-Someren gaat terug tot 1648. Destijds werden er door de overheid in zowel Asten als Someren predikanten aangesteld, die ieder een kleine gemeente om zich heen verzamelden en kerkdiensten organiseerden in de geconfisqueerde rooms-katholieke kerken. In de Franse tijd (1795-1812) veranderden de verhoudingen met de katholieken: de kerkgebouwen kwamen weer in handen van de oorspronkelijke eigenaren, en de protestanten werden niet meer door de overheid gefinancierd. Zowel in Asten als in  Someren werd door de protestantse gemeenschap een eigen kerk gebouwd. Beide gemeentes bleven heel lang erg klein; daarvan verschilden ze niet van andere protestantse gemeentes in Brabant.

Om het protestantisme in het zuiden van Nederland te bevorderen, werd in 1822 de Maatschappij van Welstand opgericht. Zij kocht land en boerderijen aan in Brabant, en verpachtte deze aan protestantse boeren uit andere delen van Nederland die in Brabant
wilden gaan wonen en werken. Zo zijn er ook een aantal families in Asten en Someren
terecht gekomen, wier nazaten hier nog steeds wonen en die nu “protestantse Brabantse families” kunnen worden genoemd. Pas in de jaren '70 van de vorige eeuw kwam er een flink groep andersoortige import bij: niet-boeren die in Asten en Someren kwamen wonen en daar of in de regio werk vonden bij verschillende bedrijven.


Van oorsprong waren de gemeentes Asten en Someren Nederlands Hervormd. Wie Gereformeerd was en in Asten of Someren kwam wonen kon zich echter vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw welkom voelen en als gastlid volledig meedoen.

De samenwerking tussen Asten en Someren dateert vanaf de jaren '60 van de 20e eeuw. De beide zelfstandige gemeentes deelden vanaf die tijd een (emeritus) predikant. Rond de eeuwwisseling kwam er meer toenadering tussen beide gemeentes, en op 16 september 2005 zijn de Hervormd-Gereformeerde Gemeentes Asten en Someren gefuseerd tot één Protestantse Gemeente Asten-Someren.
Deze gemeente was de gelukkige eigenaar van twee kerkgebouwen, één in Asten en één in Someren. De ene week werd er in Asten gekerkt, en de andere week in Someren. Toen bleek dat het bezit en onderhoud van twee kerkgebouwen te zwaar op de begroting ging drukken, is besloten de kerk in Asten te verkopen en de kerk in Someren met haar mooie gemeentecentrum te behouden. De verkoop is gelukt, en op 18 augustus 2013 is er op een indrukwekkende manier afscheid genomen van het kerkgebouw in Asten. Sindsdien is er wekelijks een kerkdienst in Someren.
 
terug