Kerkenraad KerkenraadKerkenraad Helmond  Asten-Someren dd. 26-09-2021
 
1. Corine Beeuwkes - van Ede, predikant Helmond
2. Pieter Flach, kerkelijk werker Helmond
3. Bernadette van Litsenburg, predikant Asten-Someren
4. Wilfred Achthoven, ouderling / voorzitter kerkenraad
5. Marlene Brussaard, diaken / secretaris College van Diakenen
6. Koenja van Dijk, diaken
7. Marja Heinen, ouderling eredienst en webmaster 
8. Marion van Hoof, ouderling Jeugd en Gezin
9. Tineke Koedijk, diaken / voorzitter College van Diakenen
10. Corrie Meijer, ouderling / voorzitter College van Kerkrentmeesters
11. Hans Mulder, ouderling scriba
12. Jan Schutten, ouderling pastoraat
13. Margee Teunissen, diaken
14. Hugo de Wit, (voorheen kerkrentmeester Asten-Someren)
15. Ellen Zegwaard, vice-voorzitter (voorheen voorzitter Asten-Someren)
 
terug