Oecumenisch koor Cantimond

Oecumenisch koor Cantimond

Wij zijn CANTIMOND,
een oecumenisch gemengd koor.
 
ZINGEN IS ONS HOOFDDOEL,
maar gezelligheid en saamhorigheid 
spelen daarbij ook een belangrijke rol.
 
ONS REPERTOIRE:
muziek met een boodschap vanuit een christelijke levensoriëntatie.

Meer informatie op cantimond.nl
 

 
Oecumenisch koor Lighthouse

Oecumenisch koor Lighthouse
De leden van Lighthouse, in de leeftijd van 15-60+, komen uit verschillende kerkelijke stromingen.
‚Äč
Het koor zingt zowel in protestantse- als katholieke vieringen.
Zo’n 10x per jaar luistert Lighthouse een viering op zowel in de Bethlehemkerk als elders.

De liederen worden 4-6 stemmig gezongen en ingestudeerd door toetsenist en dirigent Arjan Mooij.

Belangstellende aspirant leden zijn iedere woensdag van 20:00-22:00 van harte welkom in de Bethlehemkerk.

Meer infomatie op koorlighthouse.nl