PKN Asten-Someren & Helmond PKN Asten-Someren & Helmond
Even bijpraten

Ik hoop dat u alle feestdagen goed bent doorgekomen en dat het inspiratie heeft gebracht om weer vol goede moed aan een nieuw jaar te beginnen.
We hebben een mooi jaar voor de boeg met allerlei activiteiten, bedoeld om u te voeden, te steunen in het leven.

Zo gaan we op 31 januari beginnen met 4 middagen:
Balanceren in de ouderdom, die we met de collega’s, Corine Beeuwkes, Marlies Schulz ( predikant in Nuenen), Pieter Flach en ondergetekende, hebben ontwikkeld.
We hoorden geluiden als: ‘het is gemakkelijk oud te worden, maar moeilijk oud te zijn’ of ‘hoe doe je dat: oud zijn’. Toen zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben vier thema’s bedacht: * ouderdom en spiritualiteit * ouderdom en mantelzorg geven en ontvangen * ouderdom en zingeving * ouderdom en eenzaamheid.
Elders in Perspektief vindt u er meer over; de data in Someren: 31-1, 14-2, 28-2, 14-3.
We beginnen om 15.00 uur in het gemeentecentrum. U kunt zich bij mij aanmelden.
Als u dat vergeten bent, kunt u toch wel komen. De middagen zijn los van elkaar te volgen en als u er een mist, kunt u die misschien in Helmond of Nuenen volgen.

Pastoraal zijn we wel geschrokken, toen we hoorden, dat Koosje de Wit van de trap was gevallen en zodanig terechtgekomen, dat ze enkele dagen in het ziekenhuis heeft gelegen.
Gelukkig mocht ze vóór de kerstdagen weer naar huis en nu gaat het weer goed met haar.

De kerncommissie is bij elkaar geweest om bij te praten en een aantal dingen op elkaar af te stemmen.
Voor u belangrijk om te weten, dat we voortaan na de dienst bij de uitgang een bloemenpotje hebben.
U kunt daar een gift in doen ter bestrijding van de onkosten voor de bloemen, die naar oudere gemeenteleden gaan bij hun verjaardag.
Ook hebben we afgesproken, wanneer we het Heilig Avondmaal met elkaar delen.
Tijdens de coronajaren was dat niet meer mogelijk, maar we hebben het gemist.
Voor dit jaar zal dat zijn op 26 februari, 14 mei, 8 oktober en 3 december.

Ook biddag en dankdag voor gewas en arbeid hebben we gepland nl: 19 maart en 8 oktober.

Met de bijbelstudie Vrouwen in de Bijbel zijn we nog bezig met dat prachtige verhaal van Ester.
Geweldige Perzische vertelkunst.
Als het u leuk lijkt om een keer te komen kijken: we komen iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar van 14.00 – 15.30 uur in de kerk.
De eerst volgende is op 9 februari. Misschien wel aardig om te vermelden, dat het inmiddels een echt oecumenische groep geworden is.

De jaarlijks terugkerende carousseldiensten beginnen op 29 januari en het hoofdthema is ‘Engelen’.
In Perspectief leest u daar meer over.

U merkt het: er is genoeg leven in de brouwerij van onze gemeente en wij, als collega’s hebben er weer veel zin in om daar invulling aan te geven.
Mocht u een idee hebben voor een activiteit: laat het me weten, dan kunnen we kijken hoe we die vorm kunnen geven.

Een gezegend jaar toegewenst!

Bernadette van Litsenburg
 
terug