PKN Asten-Someren & Helmond PKN Asten-Someren & Helmond

Even bijpraten
Na veel zonneschijn is er dan eindelijk regen gekomen. Wat een opluchting na zoveel droogte. Zoals u misschien weet, werk ik in de biologische tuin in Nuenen op een prachtige plek in het broek van Nuenen. We werken daar met ongeveer 20 mensen om op een biologische manier groente en fruit te verbouwen. De laatste tijd was mijn hoofdactiviteit water geven, want de bodem was volstrekte uitgedroogd. Dan zie je pas dat wij op zandgrond leven. Ondanks de droogte was er wel veel oogst. Sinds ik daar ruim zes jaar mee begonnen ben, heb ik wel veel begrip gekregen voor de boeren. Zij moeten altijd meedeinen met de natuur en dat vergt soms veel geduld. Daarom is het ook terecht om in het voorjaar te bidden om een goede oogst en in het najaar te bedanken voor de oogst. Dat gaan we dit jaar doen in de oecumenische viering op 9 oktober om 10.00 uur in de Antoniuskerk in Heusden. De kerk zal versierd worden door een paar mensen uit beide kerken om het oogstfeest vrolijk vorm te geven. Deze dienst is voorbereid door diaken Jack Swaanen, Trudy Smiemans en mij. Op die dag zal onze eigen kerk in Someren gesloten zijn.

Wat hadden we een heerlijke startzondag met als thema ‘opstaan’. U bent gelukkig met velen daar aanwezig geweest. Cantimond zong de sterren van de hemel samen met ons allemaal. Een mooie start van het nieuwe seizoen, waarin we een mooi toerustingsprogramma hebben gemaakt met veel afwisseling. Ik hoop dat u daar gretig gebruik van maakt.

Op 31 augustus is Nelly van Horne, de vrouw van Jan, overleden. Nelly was geboren in Asten, maar is na haar huwelijk met Jan naar Willemstad verhuist. Voor Nelly was dat een mooie tijd, omdat ze heel sportief was, vooral ook met water. Ze zwom als de beste, gaf zwemles en was lid van de reddingsbrigade. Wandelen en fietsen heeft ze ook veel gedaan, maar zeven jaar geleden wilde ze graag terug naar Asten, waar haar familie nog woonde. Voor Jan was dat een moeilijk besluit, want zijn hele sociale leven was in Willemstad, maar hij heeft het toch genomen en samen woonden ze fijn in hun ruime appartement aan de Floralaan in Asten. Met de gezondheid van Nelly, zeker ook geestelijk, ging het steeds slechter, maar Jan heeft haar altijd heel liefdevol verzorgd. De laatste weken moest ze opgenomen worden in een verpleeghuis, waar ze onverwacht snel is overleden. We hebben op 6 september afscheid van haar genomen in het crematorium in Heeze, waar haar liefde voor Maria, de moeder van Jezus, duidelijk naar voren kwam. Nelly was geen lid van onze gemeente, maar door jan waren we toch betrokken op haar.

Op donderdag 13 oktober lezen we weer over vrouwen in de bijbel. We buigen ons nog een keer over Sara en zullen deze keer ook lezen over Sodom en Gemorra en Lot. Even een klein uitstapje vanwege dit bijzondere verhaal. Vanaf 14.00 uur gaan we aan de slag.
Van 17-24 oktober ben ik een weekje op vakantie.
Bernadette van Litsenburg
 
terug