Verklaring Verklaring
 
In Nederland bestaat er sinds 2016 al een behoorlijke Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet regelt de bescherming van privacy van burgers en consumenten. In deze wet vind je de rechten die mensen hebben van wie gegevens worden gebruikt. Maar ook vind je er de plichten van organisaties die deze gegevens verwerken
Ondertussen is er in het kader van de Europese samenwerking nu voor heel de Europese Unie een gelijkluidende regelgeving aangenomen. Die heet General Data Protection Regulation. Deze geldt voor alle landen van de Europese Unie vanaf 25 mei 2018. Op grond daarvan is er in Nederland een nieuwe verordening aangenomen, die heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vaak aangeduid als AVG. Daarin zijn op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens een aantal dingen aangescherpt. Organisaties hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen om te kunnen aantonen dat men zich aan de regels houdt. In dat kader heeft de Bethlehemkerk een privacyreglement opgesteld en is de mogelijkheid geschapen om middels een klachtenformulier een klacht in te dienen als men van mening is dat er met zijn/haar persoonsgegevens niet zorgvuldig wordt omgegaan. U treft beiden hieronder aan.

Privacyverklaring
Klachtenformulier
terug