Stiltebijeenkomst 2021 Stiltebijeenkomst 2021
Voor 2021 hebben we weer stiltebijeenkomsten gepland. De eerste bijeenkomsten die we hadden willen houden in 2021 zijn helaas vervallen door de welbekende maatregelen.
De eerstvolgende data zijn nu zondag 7 juni en 11 juli en maandag 19 juli. Wij hopen dat het dan mogelijk is elkaar weer te zien.

De stiltebijeenkomst werd tot nu toe door Marry en Erna verzorgd.
Nu Marry is verhuisd zal Esmé van Rijn het stokje overnemen.
Voor velen wellicht een vertrouwd gezicht omdat zij al jaren een frequente en enthousiaste deelneemster is.
Esmé is goed bekend met de stiltebijeenkomsten en we hebben er alle vertrouwen in dat zij een waardig opvolgster is.
Welkom Esmé!

Een andere verandering die niets te maken heeft met het vertrek van Marry of de komst met Esmé betreft de bijeenkomsten op maandagavond.
We zullen dan voortaan gebruik maken van de kerk ‘Goddelijke voorzienigheid’, Hornestraat 1 te Helmond (West)
Op zondagavonden blijven de bijeenkomsten gehouden worden in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2, Helmond.
De tijd blijft voor beide bijeenkomsten ongewijzigd; 19.00u.
Een ieder is, zoals altijd, van harte welkom op beide avonden en beide locaties voor een stiltebijeenkomst.

Voor beide bijeenkomsten dient u zich wel vooraf aan te melden i.v.m. de  coronamaatregelen.
Het is belangrijk dit uiterlijk 2 dagen van te voren (vrijdag voor zondag en zaterdag voor maandag) te doen zodat we iedereen op tijd kunnen laten weten of de bijeenkomst doorgaat en wie er bij aanwezig kunnen zijn.
Aanmelden kan bij:
Erna Assies, tel.nr./whatsapp  06 21 43 58 46 
Esmé van Rijn, tel.nr./whatsapp 06 28 79 16 76

De data voor 2021 zijn op de zondagen:
11 juli
5 september
10 oktober
14 november in de Bethlehemkerk

en

op de maandagen:

7 juni
19 juli
13 september
18 oktober en
22 november in de Kerk Goddelijke Voorzienigheid (Hornestraat 1 te Helmond).


Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.

 
terug