Voorgangers in Helmond en Asten-Someren Voorgangers in Helmond en Asten-Someren


Corine Beeuwkes-van Ede is sinds 18 mei 2014 verbonden aan de PKN- gemeente rondom de Bethlehemkerk te Helmond.
In 1988 werd zij aan haar eerste gemeente verbonden in Hellevoetsluis. Na vijf jaar verruilde zij haar standplaats met Jeugddorp De Glind/Achterveld: van oudsher het dorp waar de Rudolphstichting haar zetel heeft en werkt  aan de toekomst voor jongeren, die thuis niet  kunnen blijven wonen.  Ze maakt nu nog deel uit van het algemeen bestuur van deze stichting.
Van  2006-2014 was zij predikante van de PKN-gemeente  Johanneskerk in Leersum.
Corine is in 1961 geboren in Wassenaar. Sinds 1988 getrouwd met Han en samen hebben zij drie zonen: Gerben, Arjan en Daan.
 
Contactgegevens:
Speelweide 44
5761 CH Bakel
tel.085-7604455
 
predikant@bethlehemkerk-helmond.nl

Én


Pieter Flach, kerkelijk werker.

Sinds 1 september 2014 ben ik als kerkelijk werker voor 18 uur per week aan de Bethlehemkerk verbonden.
Mijn hoofdtaak is het pastoraat aan de mensen van 75 jaar en ouder.
En van daaruit volgden ook de kringen "De Bijbel op tafel" en natuurlijk kerkdiensten op zondag, en als het nodig is ook de uitvaart van gemeenteleden.
De andere helft van mijn werktijd ben ik kerkelijk werker in de Protestantse gemeente in Nuenen, als sinds 1 augustus 2003.
In Nuenen ligt mijn hoofdtaak juist in het werken met de tieners en de jongeren.
En ook daar ga ik voor in kerkdiensten.
 Deze twee banen samen is een mooie combinatie, met gevarieerde werkzaamheden.
In de zomer van 1999 ontmoette ik mijn Cees, toen we allebei in Maassluis woonden, in 2011 zijn we in Nuenen getrouwd en de kerkdienst in kerkelijk centrum De Regenboog op die dag was onvergetelijk.
Voordat ik in 1989 aan mijn HBO-opleiding theologie begon, ben ik eerst aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen gestudeerd afgestudeerd, in de richting "Voeding van de mens".
Met een knipoog zeg ik dus wel eens dat ik van de lichamelijke voeding naar de geestelijke voeding ben overgestapt, een mens heeft beide nodig.

Bernadette van Litsenburg, voorganger in de gemeente Asten-Someren


 
terug