Stilte bijeenkomsten 22 en 30 maart 2020 Stilte bijeenkomsten 22 en 30 maart 2020
Meditatie / Stiltebijeenkomst Bethlehemkerk  
22 en 30 maart 2020.   “PASEN”

Muziek: “ Eastern promises: Eastern promises (2.07min)” Cd: “The silver violin” door Nicola Benedetti


Uit: Zien Soms Even van Huub Oosterhuis

Blz 99
Toen hebt gij, God die leeft

Toen hebt gij, God die leeft,
mijn droefheid in vreugde veranderd.
Toen hebt gij geroepen: o mens,
en niet langer zwegen de stenen,
wij werden geboren –
Gij hebt ons mensen gemaakt,
één voor één.
Toen hebt gij uw naam gegeven:
ik zal er zijn
ik zal er zijn zoals brood,
dichtbij als een mens,
als een woord.

Toen hebt gij één van de velen
geroepen en hem gevraagd
of hij licht wilde zijn
van uw licht,
of hij een mens wilde zijn
zoals gij mensen bedoeld hebt.
Hem vieren, zingen en gedenken wij,
Jezus van Nazareth.

Toen hij in zijn uur gekomen was,
toen hij was in grote angst,
heeft hij geroepen om hoog naar u
en om zich heen gekeken
naar alle kanten,
en heeft geen helper gevonden.

Toen is hij,
uit de geest die in hem was,
overeind gebleven tot het laatste,
en heeft roekeloos, zonder bedenken,
het allergewoonste gedaan,
als een mens
die onverwoestbaar een mens is.

Hij heeft zichzelf gegeven
als een stem die weerklank zoekt,
als iemand die zijn brood deelt
met een ander,
en zegt, of niet eens zegt:
dit is mijn lichaam –
zoals een mens
zijn beker rond laat gaan
en zegt: hier ben ik,
wil je van mij drinken.

Zijn naam, en wat hij heeft gedaan,
gedenken wij,
om ooit te worden wie hij was:
uw zoon –
om ooit te komen waar hij is:
bij u.

Dus nemen wij
dit brood en deze beker
en zoeken naar elkaar
om mens te zijn.


Muziek “I know that my redeemer liveth (5.55min)van Cd: “The essential Kiri” door ‘Kiri Te Kanawa’ 
terug