Samengaan Protestantse Gemeente Helmond & Asten-Someren Samengaan Protestantse Gemeente Helmond & Asten-Someren
Geacht gemeentelid,

De afgelopen maanden hebben we meerdere malen aangegeven stap voor stap toe te werken naar een samengaan van de Protestantse Gemeente Helmond en de Protestantse Gemeente Asten-Someren. De aanleiding voor dit samengaan is de constatering van de kerkenraad van Asten-Someren dat er niet meer voldoende ambtsdragers zijn in Asten-Someren om de noodzakelijke bestuurlijke taken uit te kunnen voeren.
We hebben daarom een traject in gang gezet om te onderzoeken of samengaan mogelijk is. Daarbij is o.a. gekeken naar elkaars financiële situatie, de wijze waarop de samenwerking ingericht kan worden en hoe we er voor kunnen zorgen dat er in Asten-Someren de mogelijkheid blijft bestaan om kerkdiensten te houden en pastorale en diaconale taken uit te voeren. In al deze stappen zijn we steeds weer tot de conclusie gekomen dat een samengaan goed mogelijk is.  Daarom hebben wij de afgelopen maanden alle formele stukken verzameld om het samengaan ook daadwerkelijk te realiseren per 1 januari 2021.
Middels dit bericht willen wij u erop wijzen dat u in de gelegenheid bent om hier vragen over te stellen aan onze kerkenraad of om bezwaren in te dienen. Dit kan tot zondag 6 september 2020. Ook zal na afloop van de kerkdienst op zondag 23 augustus 2020 middels een korte presentatie het samengaan van beide gemeenten worden toegelicht. Deze presentatie is ook te volgen of na te kijken via kerkdienstgemist.nl. Wij zullen de vragen en bezwaren, die u tot de hierboven aangegeven datum inbrengt of instuurt, meenemen in de definitieve besluitvorming die half september zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad Protestantse Gemeente Helmond,
Wilfred Achthoven

Voor vragen en/of bezwaren kun u mailen (scribaat@bethlehemkerk-helmond.nl)
of bellen (0492-528126)

 
terug