Kerkblad "De Brug"

Kerkblad "De Brug"
Wijkgemeente Asten-Someren

Van onze predikant

Even bijpraten

Rond de kerkdiensten
We kunnen terug kijken op fijne paasvieringen, deels samen met Helmond en deels in onze kerk met onze eigen gemeenteleden. Alle vieringen waren erg goed bezet op paaszaterdag na. Ik begrijp, dat dat tijdstip, 22.00 uur, erg laat was. Zeker voor mensen met een boeren bedrijf kan ik met voorstellen, dat het te laat is, want iedere morgen moet er vroeg opgestaan worden om de beesten te melken en eten te geven. We zullen daar voor volgend jaar rekening mee houden.
Zoals ik al aankondigde gaan we 22 mei weer avondmaal vieren. Ik verheug me daar erg op en hoop dan ook, dat u zoveel mogelijk aanwezig bent. Eindelijk na corona weer een liturgisch verbindingsmoment.
Pinksteren is natuurlijk het uitgelezen moment om gezamenlijk te vieren. De startzondag afgelopen jaar hebben we op de camping van de Somerense vennen in Lierop gehouden. Daar was iedereen zó enthousiast over, dat de kerkenraad ook de pinksterdienst daar wil houden. Klaas Wubs, hij organiseerde het vorig jaar fantastisch, heeft zijn medewerking toegezegd. Misschien kunt u al regelen, dat er veel samen gereden wordt, zodat iedereen in de gelegenheid is om hier bij te zijn. Dick Kremers gaat met een blazersensemble spelen en Lighthouse zal zingen. Natuurlijk zorgen we, dat ook u nog uit volle borst kunt zingen.
Pastoralia
De afgelopen tijd hebben we een paar ernstig zieke mensen in de gemeente gehad: Albert Buis heeft zware behandelingen moeten ondergaan om leukemie te boeven te komen en Herma Janssen is nog aan het revalideren van een heftige aanval van een auto-immuunziekte. Met beide gaat het inmiddels beter, maar aandacht vanuit onze gemeente wordt op prijs gesteld b.v.  door een kaartje ter bemoediging te sturen. Adressen zijn bij mij op te vragen.
Toerusting
Met de cyclus ‘Vrouwen in de Bijbel’ zijn we inmiddels aangekomen bij Tamar. Een vrouw die ik tot de Messiaanse vrouwen reken, omdat zij door haar handelen het voortbestaan van het geslacht waaruit Jezus is geboren, heeft gewaarborgd. Op 9 juni gaan we dieper in op de rol van Sara, de vrouw van Abraham. Dat is de laatste keer van dit seizoen.
Als u dit leest is de eerste avond van de oecumenische gesprekskringen geweest. We hebben het n.a.v. Mozes en de uittocht gehad over ‘ontheemden’. De volgende avonden zijn:
25 mei over de Toen Geboden, 8 juni over het Onze Vader en 22 juni over Scheppingsverhalen. De avonden zijn van 20.00- 21.30 uur in onze kerk.
Bijzonder project Kash
U hebt er waarschijnlijk al over gehoord, maar op 11 juni heeft Kash een fanatische middag georganiseerd om geld voor hun project in te zamelen. Elders in dit blad vindt u daar meer over, maar ik wil het graag onder uw aandacht brengen, omdat alles zich afspeelt op het erf van veehouderij van Helvoort, Vaarselstraat 2 en een paar meter verder op op het plein voor onze kerk. Ik hoop dat u nieuwsgierig bent geworden en komt kijken én deelnemen. Vergeet niet uw portemonnee mee te nemen.
Heel wat activiteiten voor we de zomer in gaan. Zegt het voort!
Bernadette van Litsenburg


Door Bernadette van Litsenburg


Kerstmiddag 55 plussers

Helaas kan de kerstmiddag dit
jaar niet doorgaan.


Berichten uit de gemeente


Zieken
Mij hebben geen berichten bereikt, van gemeenteleden die de afgelopen periode in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest.
Van harte beterschap aan allen die met ziekte te kampen hebben of ervan herstellende zijn.
Degenen, die wachten op of bezig zijn met een behandeling wensen wij vertrouwen en moed.
Voorts wensen wij allen, die op welke wijze dan ook te lijden hebben onder de gevolgen van covid-19, de kracht om deze te dragen.

Bloemen


Elke zondag gaan er vanuit het pastoraat bloemen of een attentie naar leden van onze gemeente ter bemoediging, als felicitatie of als dank voor hun inzet.
In de afgelopen periode waren dat:
Mw. H. Koole - Koese te Someren
Dhr. K. Wubs te Someren
Mw. N. Goosen - Haasbroek te Someren
Mw. M. Stap – Hekman
Dhr. P. Rijskamp te SomerenOverledenOp zondag 24 oktober 2021 is in de leeftijd van 68 jaren Marion Plokker-Kossen overleden.
Onze gedachten van medeleven gaan uit naar haar echtgenoot Ysbrand, de kinderen en kleinkinderen en allen die Marion na en dierbaar zijn.
De uitvaart van Marion heeft op zaterdag 30 oktober 2021 plaatsgevonden.Op vrijdag 5 november 2021 is in de leeftijd van 81 jaren Pleunie van Pelt - Tiemens overleden.
Onze gedachten van medeleven gaan uit naar de kinderen en kleinkinderen en allen die Pleunie na en dierbaar zijn.
De crematie van Pleunie heeft op 11 november 2021 in besloten kring plaats gevonden.

Dat de nabestaanden van deze overledenen in deze buitengewoon moeilijke tijden Gods dragende kracht mogen ervaren en er zich door gesteund en gesterkt weten.

Vanuit de gemeente is een condoleancekaart gestuurd naar de familie van de nabestaanden.Gedachte
Onze kerstbomen hebben te weinig van een brandend braambos en al helemaal niets van een lopend vuur.
(Willem Barnard)


Met hartelijke groet namens het pastoraal team Asten en Someren,

Harry Verspay.Koffie met......

Net als in Helmond is er ook in de gemeente Asten-Someren gelegenheid om elkaar buiten de kerkdiensten om te ontmoeten. Wij noemen dat “koffie met......”, waarbij de stippeltjes niet per se betekenen dat er cake of taart geserveerd wordt, maar het geeft aan dat er ruimte is voor een gezellig gesprek, een ontmoeting, een luisterend oor, een lach en (soms) een traan. En dat alles onder het nuttigen van een kop koffie of thee.

Regelmatig gaan de gesprekken "de diepte in" , soms van zelf, en een andere keer aan de hand van een vraag of stelling. Zo hebben we de laatste keer kennis gemaakt met enkele stukjes uit de nieuwe vertaling van de Bijbel(NBV21) en die vergeleken met de ons zo vertrouwde vertaling. Voor zover bekend waren de meningen eensgezind en werd de begrijpelijke taal door een ieder omarmd. 

De koffie inloop ochtenden zijn elke eerste vrijdag van de maand van 10 uur tot 11.30 uur in het gemeentecentrum achter de kerk in Someren (Speelheuvelplein). Iedereen is welkom, je hoeft je niet aan te melden.
Corrie Kremers is samen met ondergetekende gastvrouw.
Kom gerust eens meedoen, je bent van harte welkom!
Trudy SmiemansUitleg collectes voor november

28 november Voedselbank Deurne-Asten-Someren

voor info zie verderop in dit blad


5 dec KIA zending Rwanda
Kent u mensen die met hiv besmet zijn? Stel dat u zelf besmet zou zijn, zou u het dan vertellen aan uw vrienden, uw buren? Stel dat je als kind besmet bent geraakt bij je geboorte via je moeder? Kinderen in Rwanda hebben daarmee te maken. Tegen de tijd dat ze te horen krijgen dat ze met hiv besmet zijn, zijn hun ouders soms al overleden aan aids en groeien ze op bij familieleden, bijvoorbeeld hun oma. Als kinderen horen dat ze hiv hebben, stort hun wereld in: Hussein werd boos, zag het leven niet meer zitten, wilde niet meer naar school Dankzij uw bijdrage kan hij ieder weekend met lotgenoten bij elkaar komen. Hij krijgt steun om zijn opleiding af te maken. Hij heeft leren omgaan met zijn ziekte en staat weer positiever in het leven.

12 december St. Mensenkinderen
Gezinnen op het platteland van Armenië en Moldavië leven vanwege de immense armoede voortdurend in onzekerheid.                                                                    
Zij worstelen dagelijks met de bange vraag: zullen we voldoende te eten hebben, of moeten mijn kinderen en ik weer met een lege maag naar bed? Vreselijk als je zo moet leven.
De Stichting Mensenkinderen biedt hiervoor een eenvoudige en doeltreffende oplossing. Voor het voedselprobleem geven zij aan de arme gezinnen een “Veld Vol Voedsel. Dit pakket bevat 7 soorten groentezaden, 25 kg pootaardappelen en kunstmest. Hiermee kunnen deze gezinnen zelf in eigen tuin hun voedsel verbouwen.
Van de opbrengst kan een gezin met vier kinderen meer dan een jaar leven. Dit betekent dat er elke dag een gezonde maaltijd op tafel gezet kan worden.

19 december SeeYou
SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland en zetten zich sinds 1982 in voor mensen met een visuele beperking. Zij zien hen en helpen met oogzorg, andere medische zorg, onderwijs, werk.
Met de juiste zorg kunnen we in tachtig procent van de gevallen een visuele beperking voorkomen
In het oogziekenhuis in Ethiopië verlenen we daarom oogzorg. Kundige artsen onderzoeken, stellen diagnoses, geven medicijnen, behandelen verschillende soorten oogziektes en voeren oogoperaties uit. De middelen zijn schaars en het aantal mensen dat hulp nodig heeft is groot. Daarom is uw hulp hard nodig!!

24 en 25 december Kerk in actie Kinderen in de knel
Opvang voor gestrande vluchtelingen

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.Zondag 28 november inzameling voor:Oog voor voedsel – Hart voor mensen


Ieder jaar organiseren we vanuit de diaconie in de Adventstijd een mooi project, namelijk het steunen van de Stichting Voedselbank Asten-Someren. Dit doen we door samen inzamelen van houdbare levensmiddelen.
Op zondag 28 november staan in de hal van het gemeentecentrum de manden weer klaar waar de producten ingelegd kunnen worden.
De producten waar met name behoefte aan is zijn: pastasoorten, rijst, olijfolie, bak en braad, kuipjes margarine voor op brood, (pannenkoeken)meel, potten broodbeleg, wasmiddelen, persoonlijke verzorging zoals shampoo, tand-pasta,  doucheschuim, deodorant.  Snoep is er voldoende en alcohol wordt niet uitgegeven.
Een gift is ook een mogelijkheid, ook daarvan worden levensmiddelen gekocht. 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website:
www.voedselbankdeurne.nl

In deze tijd van corona bezoeken we nog niet allemaal zo makkelijk de kerkdienst. Maar wilt u toch de voedselbankactie steunen, dan kunt u op woensdag 15 dec. en zaterdag  18 dec. van 11.00 tot 12.00 uur uw producten in de manden in de hal van ons gemeentecentrum leggen.
Laten we ook dit jaar een groot succes van deze actie maken en zorgen voor onze medemens, zodat het Licht van Kerst een daad wordt en het goede leven met elkaar delen.

Alvast bedankt voor uw steun namens de diaconie.
Jeanet Oosterhof

Collecte en Giften overzicht

Hier onder  ziet u een overzicht van de ontvangen bedragen voor Diaconie over de periode 17 okt t/m 31 okt.
 17 okt. Werelddiaconaat Kameroen €   40,50
 24 okt Diaconie eigen gemeente €   30,90
 31 okt Werelddiaconaat Indonesië €   37,70

Ontvangen giften in deze periode.
Geen giften ontvangen

De kerkrentmeesters ontvingen in de periode totaal  €  72,85. Namens het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen danken wij U voor uw gaven.

Jeanet Oosterhof
Kerkblad "De Brug"

De Brug september 2020


Archief:
De Brug juli en augustus 2020
De Brug juni 2020
De Brug mei 2020
De Brug april 2020
De Brug maart 2020
De Brug februari 2020
De Brug januari 2020
De Brug december 2019
De Brug november 2019
De Brug oktober 2019
De Brug september 2019
 
terug