Kind op schoot dienst 12 februari 2023 Kind op schoot dienst 12 februari 2023
  Beste allemaal,

Zondagmiddag 12 februari hebben we een kliederKOS over (naasten-)liefde.
Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan staat dan centraal.
Uiteraard hebben we allerlei activiteiten en sluiten we af met heerlijke pannenkoeken.
Graag voor 6 februari een aanmelding per e-mail naar marionvanhoofapperlo@gmail.com 

Tot ziens en ook de groetjes van Dominee Beer en Dominee Corine. 
terug