Corona beleid van de Kerkenraad

Corona beleid van de Kerkenraad


Met ingang van 5 juni 2021 gelden de volgende maatregelen in de Bethlehemkerk naar aanleiding van de nieuwe regels vanuit de regering en vanuit de PKN.

1. Aantal bezoekers kerkdienst: nu 30 mensen exclusief voorganger en andere medewerkers.  Op zich mag dit aantal officieel worden uitgebreid, maar in de komende week moet nog worden berekend wat haalbaar is in onze kerk.

2. De gespreksgroepen mogen weer beginnen. Heen en weer lopen is niet toegestaan.

3. Zingen is toegestaan, maar uitsluitend 2 coupletten aan het eind van de kerkdienst met mondkapje op, en niet uit volle borst maar op spreekniveau.
Het laatste woord over aerosolen is nog niet gezegd. Ze lijken toch nog steeds een reële bedreiging.
De zanggroep blijft zingen met maximaal 4 mensen.

4. Koffiedrinken na de kerkdienst blijft doorgaan, in de Kaulenzaal. Het is echter belangrijk, dat men voldoende afstand van elkaar houdt. Looproute volgens vaste regels. Heen en weer lopen is niet toegestaan.

5. Koffiedrinken op dinsdagochtend in de Ontmoetingshal gaat ook door.
Heen en weer lopen is niet toegestaan. Het is echter belangrijk, dat men voldoende afstand van elkaar houdt.