Gebruiksplan Bethlehemkerk i.v.m. Corona. Gebruiksplan Bethlehemkerk i.v.m. Corona.
Aanmelding voor de kerkdienst geschiedt via een email aan het kerkelijk buro: info@bethlehemkerk-helmond.nl Uiterlijk woensdagavond.
Voor wie niet digitaal vaardig is, is ook telefonisch aanmelden via het kerkelijk bureau mogelijk.
Dit kan alleen op dinsdagochtend en donderdagochtend tot 11.00 uur. 
In verband met de vakantieperiode is er echter niet altijd iemand aanwezig.
Donderdagochtend wordt in overleg met Corine en Pieter besloten wie naar de kerk kan komen de a.s. zondag.
De stoelen in de kerkzaal worden in rijen geplaatst twee meter uit elkaar. Het middenpad wordt voldoende breed gemaakt.
De 1e stoel naast het middenpad blijft  altijd leeg om voldoende afstand te bewaren.
Aan de ingang wordt door de dienstdoende ouderling en/of diakenen aan de binnenkomende gemeenteleden gevraagd of ze geen verkoudheid of koortsklachten hebben. De kerkgangers krijgen de instructie om drie stoelen tussen hen en medekerkganger open te laten. Huishoudens kunnen bij elkaar zitten.
Kerkgangers die hier prijs opstellen kunnen bij binnenkomst en vertrek hun handen bij de ingang desinfecteren.
Jassen worden mee de kerk ingenomen en kunnen op de lege stoelen worden gelegd en dient als ruimte maker tussen de kerkgangers. Dit voorkomt opstopping bij de kapstokken. De garderobe is niet toegankelijk.
De kerk wordt van voor na achter gevuld onder begeleiding (aanwijzing) van de koster.
Er wordt tijdens de dienst in de kerkzaal door de gemeenteleden niet gezongen
In aanvang wordt er na de dienst geen koffie gedronken. Wanneer er wat ervaring is met het houden van de kerkdiensten nieuwe stijl, kan worden geëxperimenteerd met koffiedrinken in de kerkzaal.
Er wordt niet gecollecteerd met het doorgeven van zakjes, maar aan de uitgang in een constructie zoals nu ook met de bloemen gebeurt.
De ouderling en diaken van dienst maken evenals de lector na afloop van hun bijdrage aan de kerkdienst de lessenaar even schoon met desinfectans.
Na afloop van de dienst verlaten de kerkgangers de kerkzaal (en gaan direct naar buiten), de achterste rijen eerst en dan steeds verder naar voren, ook weer onder begeleiding (aanwijzing)van de koster. (zelfde werkwijze als bij het Heilig Avondmaal)
De voorganger verlaat als laatste de kerkzaal, staat niet bij de uitgang om opstoppingen te voorkomen.
Toiletbezoek is in principe niet toegestaan. Is dit toch noodzakelijk dan doorspoelen met het deksel naar beneden.
De toiletten worden voor iedere volgende kerkdienst gereinigd.
Er worden desinfectans geplaatst voor de ingang van de toiletten.
De kosters openen bij aankomst alle ramen en deuren van de kerkzaal om de zaal zoveel als mogelijk te ventileren. Ramen en deuren blijven gedurende de dienst open.

Helmond, 08-07-2020
 
 
Stilte meditatie weer in de kerk Stilte meditatie weer in de kerkIn de Bethlehem kerk houden we stilte diensten. De stilte wordt enkele keren onderbroken door een stuk(je) muziek of een tekst. In de stilte is er ruimte om te mediteren, te ervaren, te zoeken naar... of welke behoefte er eventueel ook mag zijn

Door de genomen corona-maatregelen hebben we de afgelopen maanden de meditaties via kerkdienstgemist.nl doorgang laten vinden. 
Velen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. 
Inmiddels is er versoepeling. 
We zijn blij iedereen weer te kunnen uitnodigen in de kerk om de stilte-bijeenkomst samen te ervaren. 
Het is van belang voor iedereen zich aan te melden. We zorgen dan voor een opstelling conform de huidige maatregelen. 
Aanmelden kan door het doorgeven van uw naam en de datum dat u wilt komen via:
erna.assies@gmail.com of
0621435846 

De eerstvolgende bijeenkomst is:
Zondag 5 juli
maandag 13 juli
Beide aanvang: 19.00u.
Thema: Op reis gaan

Soms wordt voorafgaand muziek ten gehore gebracht. Wilt u deze zeker niet missen dan is het raadzaam om zeker 5 á 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Mocht de muziek al spelen bij binnenkomst sluit dan gewoon aan en ga rustig zitten. Dit is geen enkel probleem.
WELKOM!

Met vriendelijke groet, Marry en Erna.
Ps. Voel je vrij deze aankondiging door te sturen.

 
 
Inloop op dinsdag en ook tijdelijk op donderdag Inloop op dinsdag en ook tijdelijk op donderdag
Inloop op dinsdagmorgen en donderdagmiddag

Na een lange 'verplichte' sluiting is de Bethlehemkerk op dinsdagmorgen weer ‘open’ voor een kop koffie en een praatje.
U bent vanaf 10.00 uur weer van harte welkom. Wilt u dan rekening houden met de volgende maatregelen:
  • Om de anderhalve meterafstand te handhaven kunnen er maximaal 16 personen binnen,
    verspreid over 3 tafels met 4 stoelen in de ontmoetingsruimte en 1 tafel met 4 stoelen in de kerkzaal.
  • Als het vol is kunt u buiten wachten.
  • Wie corona-achtige klachten heeft mag niet naar binnen.
  • Bij binnenkomst handen desinfecteren met gel.
  • Koffie en thee haalt u zelf bij de koffiekar.
Thee-inloop-middag
Naast het koffie-uurtje op dinsdagmorgen bent u in juli en augustus ook welkom op donderdagmiddag van 14.30 - 16.30 uur. De thee staat klaar.

Gezellig als u erbij bent!
 
Beperkte mogelijkheid tot bijwonen kerkdiensten Beperkte mogelijkheid tot bijwonen kerkdiensten

Gemeenteleden mogen de kerkdiensten weer bijwonen.
Gezien de anderhalve meter maatregel kunnen maximaal 50 a 60 personen deelnemen


Volgens de laatste richtlijnen heeft de kerkenraad bepaald dat tijdens de dienst geen samenzang zal plaatsvinden.
Wilt u op zondag naar de kerk komen dan kan dat alleen als u zich vooraf aangemeld hebt, zodat we niemand bij de deur hoeven terug te sturen.

Meldt u alleen aan als u geen aan corona te relateren klachten heeft. Houdt er rekening mee dat toiletbezoek in principe niet is toegestaan.
Na afloop is er geen koffiedrinken.


Aanmelden kan in de week voor de betreffende zondag via een email aan info@bethlehemkerk-helmond.nl tot donderdagmorgen of telefonisch bij het kerkelijk bureau op dinsdagmorgen en donderdagmorgen tot 11.00 uur.
Geef aan met hoeveel personen u wilt komen.

U krijgt daarna bericht of u wel of niet bent "uitverkoren".
 
 
Thema: AANGERAAKT! Thema: AANGERAAKT!
lees meer »
 
Mededeling van de diaconie Mededeling van de diaconie
Van de diaconie

Het zijn vreemde tijden. Sociale contacten zijn beperkt, veel gesprekken gaan online of telefonisch.
Gelukkig zijn we als kerk al zo ver dat het volgen van de kerkdienst geen probleem meer hoeft te zijn. Al is het natuurlijk niet hetzelfde. De plaats van ontmoeting en verdieping  is voor velen verworden tot zitten achter het beeldscherm.
Wat ook niet hetzelfde is, is het rondgaan van de collectezak tijdens de kerkdienst waardoor u op een eenvoudige manier geld kon bijdragen aan de nood in de wereld. En waar u bij het verlaten van de kerk uw bijdrage voor de bloemen,  kerk en  Kerk in de wereld kon geven.
Wat wel hetzelfde is gebleven zijn de noden waarvoor gecollecteerd wordt: de vluchtelingen, de kinderen in de knel, de mens in ellende. Door de wereldwijde coronacrisis zijn hun problemen waarschijnlijk alleen maar groter geworden.
Laten we deze mensen niet vergeten. U kunt na het volgen van de dienst op www.kerkdienstgemist.nl  het geld wat eerst in de collectezak ging overmaken op het nummer van de kerk: NL67INGB0001118970 ten name van Protestantse Gemeente Helmond, onder vermelding van de datum of het collectedoel.  Het geld dat overgemaakt wordt zal volgens een verdeelsleutel (volgens de opbrengst van 2019) ten goede komen aan het collectedoel van die zondag, de kerk, de bloemenmand en  Kerk in de wereld.
 (zelfs  als u de dienst niet digitaal volgt mag u toch geld overmaken )

Tineke Koedijk

 
 
Klokken van troost en hoop Klokken van troost en hoop
Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.   
Ook de klokken van de Bethlehemkerk zullen hun partij meespelen en hun geluid laten horen.
 
 
Hartegroet van onze voorgangers Hartegroet van onze voorgangers
Helmond, 17 maart 2020


Beste gemeenteleden van de Bethlehemkerk,

In deze tijd van grote onrust en onzekerheid, willen we graag vanuit de Bethlehemkerk iets van ons laten horen en u een hart onder de riem steken. Deze brief is onze manier nu om contact met u te leggen om op de hoogte blijven van uw wel en wee.
Wij bieden u aan dat u, als u behoefte hebt aan contact, ons kunt bellen. Graag gaan we met u in gesprek en willen we een luisterend oor zijn voor vragen en zorgen en zo naar elkaar omzien.

Ook onze kerk is gesloten:
  • doordeweeks zijn er geen groepen en kringen, geen koffieochtenden of andere bijeenkomsten;
  • op zondag zijn de kerkdiensten niet te bezoeken. Wel zenden wij om 10.00 uur, het gewone tijdstip, een vereenvoudigde kerkdienst (dus zonder gemeenteleden, maar met predikant/kerkelijk werker, lector en organist) uit via www.kerkdienstgemist.nl;
  • we gaan stimuleren dat ook gemeenteleden onderling elkaar bellen om op de hoogte te blijven van elkaar, nu op bezoek gaan afgeraden wordt. En zelf zullen we ons pastorale werk vooral per telefoon gaan doen. Het kan dus ook zijn dat wij u bellen.

Het is een bijzondere veertigdagentijd, die we nu met elkaar beleven. Een tijd waarin we letterlijk stil zijn gezet en de tijd hebben om ons te bezinnen. Agenda’s hebben we niet meer nodig - we leren leven bij de dag. Eens te meer ontdekken we hoe kwetsbaar ons leven is en hoe kostbaar ook.
We hebben de tijd om om ons heen te kijken en te zien dat de lente in aantocht is. Hoe bedreigend het corona-virus ook is, het leven om ons heen ademt op en komt tot bloei. Voor ons is dat toch ook een teken dat God zijn schepping niet loslaat. We zien kinderen buiten spelen nu ze niet naar school kunnen en vogels fluiten het hoogste lied.

Wij hopen van harte dat u kracht vindt om in deze spannende tijd, waarin we allemaal op onszelf worden teruggeworpen, hoop te houden.
In het Liedboek staat het prachtige lied ‘In de bloembol is de krokus’ (Lied 982):In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

We wensen u van harte sterkte toe.
Laten we met elkaar naar elkaar omzien omdat we samen gemeente zijn.

Hartegroet,

Pieter Flach (kerkelijk werker)              : 040-2842052
Corine Beeuwkes-van Ede (predikant): 085 7604455
 
 
Ruimtes reserveren

Ruimtes reserveren
Het reserveren van ruimtes in de Bethlehemkerk is veranderd
lees meer »
 
Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje
lees meer »
 
Programma Ontmoeten en Verbinden 2019-2020

Programma Ontmoeten en Verbinden 2019-2020
lees meer »
 
Boekpresentatie: Ik ben niks Boekpresentatie: Ik ben niks
lees meer »
 
Stiltediensten Stiltediensten


Door het jaar heen worden er stiltediensten georganiseerd in de kerk.
Op zondag- en maandagavond.
De stilte wordt enkele keren onderbroken door een stuk(je) muziek of een tekst. In de stilte is er ruimte om te mediteren, te ervaren, te zoeken naar... of welke behoefte er eventueel ook mag zijn.
lees meer »
 
Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers

Rekening NL67 INGB 0001 1189 70, t.n.v. Protestantse Gemeente te Helmond 
Dit is de betaalrekening van de kerk en voor deze tijd van geen kerkdienst te gebruiken voor ''het collectegeld" en giften 
Rekening NL20 INGB 0001 0770 39, t.n.v. Kerkelijke ontvanger Prot. Gemeente te Helmond
Uitsluitend gebruiken voor Kerkbalans en Solidariteit.
Rekening NL09 RABO 0181 0626 15, Protestantse Gemeente
Uitsluitend gebruiken voor het bestellen van collecte bonnen
Rekening NL17 INGB 0004 0054 26, Perspektief
Uitsluitend gebruiken voor abonnementsgeld en advertentie gelden