Corona beleid van de Kerkenraad Corona beleid van de Kerkenraad

Met ingang van 16-06-2021 gelden de volgende maatregelen in de Bethlehemkerk naar aanleiding van de nieuwe regels vanuit de regering en vanuit de PKN.

1. Aantal bezoekers kerkdienst: 30 mensen exclusief voorganger en andere medewerkers.  De onderlinge afstand: 3 stoelen vrijlaten tussen de bezoekers.

2. De gespreksgroepen mogen weer beginnen. Heen en weer lopen is niet toegestaan.

3. Zingen is toegestaan, maar uitsluitend 2 coupletten aan het eind van de kerkdienst met mondkapje op, en niet uit volle borst maar op spreekniveau.
Het laatste woord over aerosolen is nog niet gezegd. Ze lijken toch nog steeds een reële bedreiging.
De zanggroep blijft zingen met maximaal 4 mensen.

4. Koffiedrinken na de kerkdienst blijft doorgaan, in de Kaulenzaal. Het is echter belangrijk, dat men voldoende afstand van elkaar houdt. Looproute volgens vaste regels. Heen en weer lopen is niet toegestaan.

5. Koffiedrinken op dinsdagochtend in de Ontmoetingshal gaat ook door.
Heen en weer lopen is niet toegestaan. Het is echter belangrijk, dat men voldoende afstand van elkaar houdt. 

Op 30-06 a.s. zal een nieuw besluit over eventuele verruiming van de regels genomen worden

De 1,5m-regel is zeer belangrijk en blijft de minimale basis voor alle besluiten.
Een dringend beroep aan een ieder om zich aan de regels te houden, in uw eigen belang maar zeker ook in het belang van de ander!
 
 
Pinksteren 2021 Pinksteren 2021Zondag 23 mei vieren we om 10.00u het Pinksterfeest in de Bethlehemkerk.
Aan deze dienst werken mee:
Ad Brouwers (piano),
Marlotte Brouwers (bugel en zang),
Theo Franx (dwarsfluit),
Arjan Mooij (orgel) 

Thema in deze dienst: 'Vrijdenkers...?!'
Via www.kerkdienstgemist.nl mee te beleven!Tekst bij bloemstuk:

Vuur...
Verwarmt...
Verlicht...
Zet in beweging...
 
Geen uitzending online op zondag 16 mei 2021 Geen uitzending online op zondag 16 mei 2021
Helaas is er geen uitzending vandaag omdat er geen internet verbinding is...
 
Link naar YouTube kanaal van de Bethlehemkerk Link naar YouTube kanaal van de Bethlehemkerk
Om op de hoogte te blijven wat er zoal speelt en gebeurt in de Bethlehemkerk kan men vanaf heden op ons eigen YouTube kanaal de filmpjes bekijken:

https://www.youtube.com/channel/UC8QpgmIk379ZvExCkXWTP8A
 
Stiltebijeenkomst 2021 Stiltebijeenkomst 2021
Voor 2021 hebben we weer stiltebijeenkomsten gepland. De eerste bijeenkomsten die we hadden willen houden in 2021 zijn helaas vervallen door de welbekende maatregelen.
De eerstvolgende datum is maandag 7 juni as.  Wij hopen dat het dan mogelijk is elkaar weer te zien.

 
lees meer »
 
Paaszondag 4 april 2021 Paaszondag 4 april 2021

Paaszondag

Een nieuw begin,
nieuwe kansen...
In liefde herkrijgt het leven kleur.

 
 
Pasen 2021 Pasen 2021
Paaskruis geplaatst op de begraafplaats Helmond
 
lees meer »
 
Palmpasen Palmpasen


Het symbolisch bloemstuk staat voor:
De hartvorm staat voor liefde en barmHARTigheid.
Een palmblad symboliseert spirituele overwinning en voor het Hosanna van de intocht in Jeruzalem. 
De oneindige knoop staat voor de onverbrekelijke verbondenheid tussen wijsheid en mededogen.
De stenen staan voor het lijden van Jezus en de wereld.
 
Paasactie Gele Ton voor Amnesty International Paasactie Gele Ton voor Amnesty International
Amnesty International is een mondiale beweging die streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. Zij zijn onafhankelijk van regeringen, politieke ideologie, economische belangen of religie, en worden voornamelijk financieel gesteund door haar leden en door publieke donaties.
Amnesty doet onderzoek naar mensenrechtenschendingen en komt in actie om schendingen te voorkomen. Dit doen ze wereldwijd. Amnesty Internationaal is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een internationale beweging met nationale afdelingen, zo ook in Nederland. China is één van de focuslanden van de Nederlandse afdeling.
Prioriteiten daarbij zijn:
Een sterke nadruk op de bescherming van mensenrechtenverdedigers en het aanmoedigen van het Chinese en het buitenlandse bedrijfsleven tot het beschermen van mensenrechten en een nadrukkelijke focus op de afschaffing van de doodstraf en het beschermen van LHBTI-rechten.
Uw bijdrage kunt u  – afwijkend van de wekelijkse collectes – overmaken op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van Paasactie Gele Ton.
Van harte aanbevolen!
 
 
Kerkdiensten in de Stille Week Kerkdiensten in de Stille Week


Kerkdiensten in de Stille Week  (te zien en te horen via www.kerkdienstgemist.nl)

Als u de dienst(-en) wilt bijwonen, vergeet u dan niet u op te geven om teleurstelling te voorkomen.
Er mogen 30 mensen aanwezig zijn. U kunt zich opgeven via het kerkelijk buro of via de voorgangers.

 
  • Op Witte Donderdag d.d. 1 april (aanvang 19.00u) staat de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen centraal. Ook wij delen brood en wijn (doet u thuis vooral mee!!).  Op het liturgisch centrum is een puinhoop van stenen zichtbaar: de stenen die symbool staan voor de pijn en het verdriet, de zorgen en het gemis, die we met ons meedragen (meer info leest u elders in dit kerkblad).
  • Op Goede Vrijdag d.d. 2 april (aanvang 19.00u) staan we op een bijzondere wijze stil bij het lijdensverhaal van Jezus rondom het lege kruis, dat te midden van de puinhoop staat.
  • Witte Zaterdag d.d. 3 april (let op: i.v.m. de avondklok is de aanvang ook om 19.00u) is de avond waarop de nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht, onze doop wordt herdacht en het Licht gedeeld.
  • Paasmorgen (10.00u) heeft als thema: ‘De doden begraven en het leven vieren?’

 
 
U (zij de Glorie) in beeld! U (zij de Glorie) in beeld!


Traditiegetrouw willen we de Paasdienst op 4 april afsluiten met lied 634: U zij de Glorie.

Omdat we elkaar al meer dan een jaar niet ontmoeten, zoals we dat eigenlijk zouden willen, hebben we het idee om u tijdens het slotlied in beeld te brengen!

Niet live, maar met een foto die u zelf aanlevert.
Deze foto zal in een presentatie gezet worden, die tijdens het slotlied getoond wordt.

Op deze manier kunnen we op corona-veilige manier elkaar weer begroeten.

U mag uw foto voor 31 maart mailen naar kash2022project@gmail.com

 
 
Oecumenische viering in Sint Lucia kerk in Mierlo Hout Oecumenische viering in Sint Lucia kerk in Mierlo Hout
In de week van Gebed voor de Eenheid (17-24 jan.) is een oecumenische viering georganiseerd in de St.Luciakerk in Mierlo Hout op zondagmiddag 24 januari om 17.00u.  
Met medewerking van voorgangers afkomstig uit het Leger des Heils, RK-parochies en Protestantse Gemeente. Via www.kerkdienstgemist.nl live mee te beleven
 
Avondmaal op zondag 17 januari 2021 Avondmaal op zondag 17 januari 2021

Viert u thuis de Maaltijd met ons mee op zondag 17 januari?


 
Bericht van de voorzitter van de kerkenraad Bericht van de voorzitter van de kerkenraad
De Protestantse Gemeente Helmond en Asten-Someren hebben de overeenkomst tot samengaan getekend


Op 31 december hebben de Protestantse Gemeente Helmond en Asten-Someren de overeenkomst tot samengaan getekend!
Vanaf 1 januari 2021 zijn wij één gemeente: de Protestantse Gemeente Helmond Asten Someren (HAS).

Wij zijn heel blij dat we dit hebben kunnen realiseren en hopen op een vruchtbare samenwerking. 
lees meer »
 
Digitale wensen voor het nieuwe jaar Digitale wensen voor het nieuwe jaarOmdat we op zondag 3 januari 2021 niet de gelegenheid hebben elkaar fysiek te zien en dus ook niet om de bekende wensen uit te wisselen voor het nieuwe jaar is er op verzoek van Ds Corine Beeuwkes - van Ede door Bart Huckriede een mogelijkheid gecreéerd om dit digitaal te doen:

https://tinyurl.com/y9ky8km8 

Laten we allemaal deze gelegenheid aangrijpen om het nieuwe jaar goed en gezellig te beginnen!

 
Kerkdienst meekijken of later kijken bij kerkdienst gemist Kerkdienst meekijken of later kijken bij kerkdienst gemist
U kunt  de kerkdienst live meevolgen of terugbekijken op kerkdienstgemist.nl 
Mocht dit niet werken dan knipt en plakt u deze link in uw zoekprogramma zoals Google

Bijdrage collecte

U kunt uw bijdrage na afloop overmaken op NL67INGB0001118970 
van Protestantse gemeente te Helmond.  
 
Agenda 2020 - 2021

Agenda 2020 - 2021
Het winterprogramma voor 2020-21 is bekend!
lees meer »
 
Hartegroet van onze voorgangers Hartegroet van onze voorgangers
Helmond, juli 2020


Beste gemeenteleden van de Bethlehemkerk,

Er is veel gebeurd sinds de corona-virus onze wereld in zijn greep houdt.
De hele wereld is stilgezet, we verdwenen allemaal achter onze voordeuren en moesten wennen aan thuiswerken, kinderen bij hun schoolwerk te helpen en thuis de kerkdiensten te volgen. We moesten ook wennen aan afstand houden, geen handen meer te schudden en te knuffelen.
We zijn weer een aantal maanden verder en hebben allerlei manieren gevonden om toch met elkaar contact te houden. Via de telefoon, beeldbellen en de online-kerkdiensten horen en zien we elkaar en zwaaien we naar elkaar. Maar de afstand is nog wel gebleven.

Ook wij hebben als pastores manieren gevonden om het pastoraat uit te oefenen. Gesprekken in de kerk, tijdens een wandeling of in de tuin behoren tot de mogelijkheden.
De online-diensten worden steeds professioneler uitgezonden door verbeterde apparatuur; het kost het beamerteam wel heel veel meer tijd en inspanning om alles goed te kunnen bedienen en eigen te worden met al die knopjes en beeldschermen. Petje af voor alles wat zij doen om de mensen thuis zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn!

Toch beseffen we dat we niet iedereen bereiken en dat vinden we jammer.
We hopen dat als u contact met ons wilt u ook de vrijmoedigheid hebt om contact met ons op te nemen. We zijn van harte bereid om met u een afspraak te maken en u te helpen zover dat in ons vermogen ligt.
Met de woorden van lied 416 vers 4 (uit: Liedboek) groeten wij u en jullie:
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartegroet,

Pieter Flach (kerkelijk werker)              : 040-2842052
Corine Beeuwkes-van Ede (predikant): 085-7604455
 
 
Gebruiksplan Bethlehemkerk i.v.m. Corona. Gebruiksplan Bethlehemkerk i.v.m. Corona.

Aanmelding voor de kerkdienst geschiedt online via de website, zoals ook vergaderruimtes zijn te reserveren.
U kunt ook een e-mail zenden naar info@bethlehemkerk-helmond.nl om u op te geven voor de komende kerkdienst. Graag wel aangeven met hoeveel personen (max twee uit één gezin) u komt. Uiterlijk woensdag avond.
Voor wie niet digitaal vaardig is, is ook telefonisch aanmelden via het kerkelijk bureau mogelijk. Kan alleen op dinsdagochtend en donderdagochtend tot 11.00 uur.
Donderdagochtend wordt in overleg met Corine en Pieter besloten wie naar de kerk kan komen de a.s. zondag.
De stoelen in de kerkzaal worden in rijen geplaatst twee meter uit elkaar. Het middenpad wordt voldoende breed gemaakt.
Aan de ingang wordt door de dienstdoende ouderling en/of diakenen aan de binnenkomende gemeenteleden gevraagd of ze geen verkoudheid of koortsklachten hebben. De kerkgangers krijgen de instructie om drie stoelen tussen hen en medekerkganger open te laten. Huishoudens kunnen bij elkaar zitten.
Kerkgangers dienen bij binnenkomst hun handen bij de ingang desinfecteren en voor zover ze niet zijn aangemeld zich te registreren op het klaarliggende formulier.
Vooralsnog worden er niet meer dan 25 personen toegelaten tot de dienst. Mocht u zich niet hebben aangemeld dan loopt u het risico niet te worden toegelaten.
Jassen worden mee de kerk ingenomen en kunnen op de lege stoelen worden gelegd die dient als ruimte maker tussen de kerkgangers. Dit voorkomt opstopping bij de kapstokken. De garderobe is niet toegankelijk.
De kerk wordt van voor na achter gevuld onder begeleiding (aanwijzing) van de koster.
Er wordt tijdens de dienst in de kerkzaal door de gemeenteleden niet gezongen, met uitzondering van een daarvoor gevraagd zanggroepje of solist..
Er mag helaas na afloop van de dienst geen koffie worden geschonken.
Er wordt niet gecollecteerd met het doorgeven van zakjes maar door de diaken van dienst met een zakje aan een lange stok en aan de uitgang.
De ouderling en diaken van dienst maken evenals de lector na afloop van hun bijdrage aan de kerkdienst de lessenaar even schoon met desinfectans.
Bij het verlaten van de kerkzaal nemen de kerkgangers de anderhalve meter regel in acht
De voorganger staat na afloop van de kerkdienst niet bij de uitgang om handen te schudden van gemeenteleden
Toiletbezoek is in principe niet toegestaan. Is dit toch noodzakelijk dan doorspoelen met het deksel naar beneden.
De toiletten worden voor iedere volgende kerkdienst gereinigd.
Er wordt desinfectans geplaatst voor de ingang van de toiletten.
De kosters openen bij aankomst alle ramen en deuren van de kerkzaal om de zaal zoveel als mogelijk te ventileren. Ramen en deuren blijven gedurende de dienst open.

Helmond, 24-7-2020

 
 
Mededeling van de diaconie Mededeling van de diaconie
Van de diaconie

Het zijn vreemde tijden. Sociale contacten zijn beperkt, veel gesprekken gaan online of telefonisch.
Gelukkig zijn we als kerk al zo ver dat het volgen van de kerkdienst geen probleem meer hoeft te zijn. Al is het natuurlijk niet hetzelfde. De plaats van ontmoeting en verdieping  is voor velen verworden tot zitten achter het beeldscherm.
Wat ook niet hetzelfde is, is het rondgaan van de collectezak tijdens de kerkdienst waardoor u op een eenvoudige manier geld kon bijdragen aan de nood in de wereld. En waar u bij het verlaten van de kerk uw bijdrage voor de bloemen,  kerk en  Kerk in de wereld kon geven.
Wat wel hetzelfde is gebleven zijn de noden waarvoor gecollecteerd wordt: de vluchtelingen, de kinderen in de knel, de mens in ellende. Door de wereldwijde coronacrisis zijn hun problemen waarschijnlijk alleen maar groter geworden.
Laten we deze mensen niet vergeten. U kunt na het volgen van de dienst op www.kerkdienstgemist.nl  het geld wat eerst in de collectezak ging overmaken op het nummer van de kerk: NL67INGB0001118970 ten name van Protestantse Gemeente Helmond, onder vermelding van de datum of het collectedoel.  Het geld dat overgemaakt wordt zal volgens een verdeelsleutel (volgens de opbrengst van 2019) ten goede komen aan het collectedoel van die zondag, de kerk, de bloemenmand en  Kerk in de wereld.
 (zelfs  als u de dienst niet digitaal volgt mag u toch geld overmaken )

Tineke Koedijk

 
 
Ruimtes reserveren

Ruimtes reserveren
Het reserveren van ruimtes in de Bethlehemkerk is veranderd
lees meer »
 
Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje
lees meer »
 
Boekpresentatie: Ik ben niks Boekpresentatie: Ik ben niks
lees meer »
 
Stiltediensten Stiltediensten


Door het jaar heen worden er stiltediensten georganiseerd in de kerk.
Op zondag- en maandagavond.
De stilte wordt enkele keren onderbroken door een stuk(je) muziek of een tekst. In de stilte is er ruimte om te mediteren, te ervaren, te zoeken naar... of welke behoefte er eventueel ook mag zijn.
lees meer »
 
Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers

Rekening NL67 INGB 0001 1189 70, t.n.v. Protestantse Gemeente te Helmond 
Dit is de betaalrekening van de kerk en voor deze tijd van geen kerkdienst te gebruiken voor ''het collectegeld" en giften 
Rekening NL20 INGB 0001 0770 39, t.n.v. Kerkelijke ontvanger Prot. Gemeente te Helmond
Uitsluitend gebruiken voor Kerkbalans en Solidariteit.
Rekening NL09 RABO 0181 0626 15, Protestantse Gemeente
Uitsluitend gebruiken voor het bestellen van collecte bonnen
Rekening NL17 INGB 0004 0054 26, Perspektief
Uitsluitend gebruiken voor abonnementsgeld en advertentie gelden